Чим живе ІП «Стратегія». Інтерв’ю з в. о. ректора Піддубною Ольгою Олександрівною

У зв’язку з прийняттям нового Закону «Про вищу освіту», нового переліку спеціальностей вищої освіти, Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» відбуваються певні зміни в діяльності ОКВНЗ «ІП «Стратегія». Напередодні 24-річниці інституту ми вирішили дізнатися, чим зараз живе «Стратегія», і зустрілися з в. о. ректора Піддубною Ольгою Олександрівною.

Ольга Олександрівна, хотілося б почати з питання щодо найважливіших досягнень інституту за рік, що минув.

Піддубна Ольга Олександрівна

Піддубна Ольга Олександрівна

Досягнень було чимало, якщо визначати найважливіші з них, то необхідно виділити по-перше, перший набір на нову спеціальність «Соціальна робота»,  по-друге, проведення вдалої вступної компанії, що було достатньо складною задачею в умовах зменшення кількості абітурієнтів, по-третє, досягнення викладачів інституту в науковій сфері. За минулий рік викладачами інституту надруковано 123 наукових публікацій в провідних виданнях України та зарубіжжя, проведені наукові конференції, в тому числі й міжнародна конференція, виконані науково-дослідні роботи. Активну участь в науковому житті інституту приймають наші студенти.Якщо казати про кількісні результати, то нашими студентами в минулому році опубліковано понад 110  наукових робіт.

 Отже, зупинятися на досягнутому не можна. Які задачі стоять перед колективом в найближчому майбутньому?

Головне завдання, це подальше вдосконалення освітньої діяльності за рахунок поєднання трьох складових: наукових досліджень, навчання, інноваційної діяльності. Ми планомірно й наполегливо підвищуємо кількість науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Якщо в минулому році четверо викладачів отримали вчене звання доцента, то в майбутньому потрібно цей показник збільшити, і ми маємо резерви – ряд викладачів підготували до захисту дисертаційні роботи. Актуальним залишається питання впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, що дозволить підвищити якість освіти, модернізувати форми організації навчально-виховного процесу. Наприклад, в минулому році ми разом з київськими колегами проводили зі студентами серію інноваційних моделювань на тему прогнозування майбутнього нашого міста. Ще одне завдання – розвиток студентського самоврядування, який реалізується через механізм роботи студентських молодіжних організацій: студентської ради, студентських клубів, ради молодих вчених тощо.

 Затверджено новий перелік спеціальностей вищої освіти.  Розкажіть, будь ласка, у зв’язку із такою зміною за якими спеціальностями буде здійснюватись набір в інститут «Стратегія» у 2016 році?

Так, в 2015 році Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік спеціальностей для ВНЗ. На даний час МОН здійснило узгодження нових спеціальностей ВНЗ на базі вже акредитованих. За новими спеціальностями буде здійснюватись набір в 2016 році на І курс для отримання вченого ступеня бакалавра та на рівень спеціаліста.

На перший курс в 2016 році інститут буде здійснювати набір за спеціальностями «Менеджмент», «Інженерія програмного забезпечення», «Облік і оподаткування», «Соціальна робота», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка» за двома освітніми програмами: «Економіка підприємства» і «Економічна кібернетика».

Тож для вступу на І курс кількість спеціальностей не зменшилась, а з урахуванням двох освітніх програм навіть збільшилась. Також з’явилась можливість здійснювати набір на І курс заочної форми навчання крім спеціальності «Облік і оподаткування» ще й за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика.

Щодо прийому на рівень спеціаліста, хочу підкреслити дуже важливу річ – прийом на спеціаліста в 2016 році буде останнім. За новим Законом «Про вищу освіту» такого ступеня як спеціаліст не існує. За денною формою ми будемо здійснювати набір на всі свої спеціальності, крім нових – «Соціальна робота» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

При цьому вже другий рік поспіль ми будемо приймати на спеціаліста не тільки бакалаврів за спорідненими напрямами, але й бакалаврів та спеціалістів, що отримали інші спеціальності, тобто практично хочуть здобути другу вищу освіту. Хочу підкреслити, що такого поняття, як перепідготовка, більше не існує. Ті ліцензовані обсяги, що були у нас на перепідготовку за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування», наразі додались до ліцензованих обсягів спеціалістів як денної, так і заочної форми навчання. Тобто, в 2016 році ми маємо збільшені обсяги прийому на спеціаліста за спеціальностями «Економіка» та «Менеджмент» на денній формі і можливість прийому за цими спеціальностями на заочну форму навчання. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих реалізувати таку останню можливість, щоб отримати диплом спеціаліста.

Ще раз хочу звернути Вашу увагу на те, що нові спеціальності актуальні для вступу на І курс та на рівень спеціаліста. Всі інші курси продовжать навчання за тими напрямами підготовки, на які вони вступали.

Скажіть, чи буде у 2016 році можливість з дипломом молодшого спеціаліста вступати на старші курси?

Так, така можливість буде. Крім того, прийом на старші курси буде здійснюватись за старими напрямами: «Менеджмент», «Програмна інженерія», «Облік і аудит», «Соціальна робота», «Економіка підприємства» і «Економічна кібернетика».

В тому числі на старші курси можуть вступати молодші спеціалісти та бакалаври з інших спеціальностей. Вони будуть складати додатковий і основний фаховий іспит і брати участь у конкурсі тільки на навчання за контрактом.

Які іспити складають бакалаври при вступі на спеціаліста?

Якщо спеціальність бакалавра і спеціаліста співпадають абітурієнти складають фаховий іспит та іспит з іноземної (в нашому випадку – англійської) мови.

Якщо Ви бажаєте вступити на неспоріднену спеціальність, Вам необхідно буде скласти додатковий фаховий іспит. За умови успішного складання такого іспиту Ви будете брати участь нарівні з іншими у вступних випробуваннях та конкурсі на бюджетні місця.

Складання іноземної мови при вступі на спеціаліста є обов’язковим. Це  ще одна особливість вступної кампанії 2016 року

Якщо вже зайшла мова про прийом до інституту, чи можете Ви розповісти коротко про особливості вступної кампанії – 2016?

Так, особливості є і вони починаються вже на етапі подання заяв. Абітурієнти, що вступають на І курс денної форми навчання за сертифікатами і не мають права на пільговий вступ, подають заяви тільки в електронній формі. На мій погляд, це позитивна зміна, адже абітурієнту не буде потреби особисто приходити до приймальної комісії і готувати для цього декілька комплектів документів. Абітурієнти, що мають підстави для пільгового вступу, подають заяви тільки в паперовій формі.

Ще одною відмінністю є умова, яка тепер обмежує не кількість ВНЗ, до яких абітурієнт може подавати заяви,  а кількість спеціальностей. Так в 2016 році абітурієнт може подати не більше 15 заяв на не більше ніж 5 спеціальностей. Система пріоритетів залишається такою ж, як і в 2015 році. Терміни вступної кампанії та процедура зарахування практично не змінились.

І ще на одній відмінності хотілось би зосередити Вашу увагу: для вступу до ВНЗ в 2016 році, як і в 2015, необхідно подати сертифікат ЗНО з трьох конкурсних предметів. Два з них є обов’язковими, а от третій тепер можна буде вибрати з трьох предметів, запропонованих в переліку для даної спеціальності. Це значно розширює можливості абітурієнтів в обранні спеціальностей.

Докладно з Правилами прийому, в тому числі з переліком конкурсних предметів, Ви можете ознайомитись на нашому сайті.

А що Ви можете сказати стосовно пільг при вступі до ВНЗ?

Як відомо, основною пільгою для абітурієнтів є вступ поза конкурсом. В Умовах прийому – 2016 і, відповідно, в наших Правилах прийому вказуються категорії осіб, що мають право на позаконкурсний вступ. Але в засобах масової інформації прозвучало, що Міністерство освіти відміняє позаконкурсний вступ відповідно до нового Закону «Про вищу освіту». Конкретних вказівок МОН з цього питання ми не отримали, тож я наразі не можу категорично сказати, що вступу поза конкурсом не буде.

До особливих умов вступу відноситься також можливість вступати не по сертифікатам ЗНО, а за результатами вступних екзаменів в ВНЗ. Таке право надано абітурієнтам, які через певні захворювання не змогли взяти участь у ЗНО. Крім цього, вступати за результатами екзаменів або сертифікатів ЗНО, за їх власним вибором, можуть особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та певні особи, які проходять військову службу.

Чи залишається в інституті заочна форма навчання?

Звісно залишається, ми проводимо набір на перший курс для отримання наукового ступеня бакалавра за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Економіка», а в межах спеціальності «Економіка» – за освітніми програмами «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства». Умови вступу на заочну форму навчання такі ж, як і на денну – подання сертифікату ЗНО. Про осіб, що мають право на вступ за екзаменами, я вже згадувала.

На освітній рівень спеціаліста, ми здійснюємо набір за вище перерахованими спеціальностями та за спеціальністю «Менеджмент». На сьогодні не достатньо однієї вищої освіти, навчання протягом всього життя стає надзвичайно актуальним. Відкритість світу, навколишнє середовище, що постійно змінюється, глобалізація вимагають від нас постійного розвитку та самовдосконалення. Інститут може запропонувати всім охочим отримання другої вищої освіти, як на денній, так і на заочній формі навчання. Як я вже казала, в 2016 році востаннє можна отримати другу вищу освіту рівня спеціаліста, а в подальшому – наукового ступеня бакалавра.

Як відомо, інститут є найважливішим в місті осередком не тільки освітньої, але й культурної та суспільної діяльності. Які проекти ви плануєте здійснити в цьому році?

Викладачі інституту завжди значну увагу приділяли суспільній та громадській діяльності, патріотичному та правовому вихованню студентства. Стало доброю традицією проводити на базі інституту гру «Ерудит», культурно-мистецькі заходи (українські вечорниці, фестиваль «Герць», турнір «Лава  на лаву»). Завдяки відкритому, демократичному формату наукових конференцій активну участь в них приймають старшокласники шкіл міста та регіону. Інститут планує продовжити ці традиції та активно залучати до участі в наших заходах учнівську молодь та громадські організації. Запрошуємо долучатися всіх.

На завершення хотілося б сказати, що інститут має дуже великий потенціал, який є достатнім для загального успішного розвитку, і це відчувається вже зараз. Я впевнена, що у нас все вийде, бо в інституті є чудова команда однодумців.

ІА «Имеется мнение»

/2016/01/30/chim-zhive-ip-strategiya-intervyu-z-v-o-rektora-piddubnoyu-olgoyu-oleksandrivnoyu/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
В Жовтих Водах зміняться знаки дорожнього руху
Следующая запись
Успіхи жовтоводської хокейної команди
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *