Доповідь Більченко до робочої групи з питань перевірки тарифів

Робочій групі з питань перевірки розрахунків вартості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Від члена робочої групи Більченко Олексія Валентиновича.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

На виконання доручення робочої групи з питань перевірки розрахунків тарифів на житлово – комунальні послуги згідно з протоколом  засідання від 17.09.2009р. повідомляю наступне.  Мною, 24.09.2009 року безпосередньо на підприємстві КП «Жовтоводськепломережа» було проведено розгляд первинних та бухгалтерських документів та  взяті  пояснення у директора підприємства Кудрявцева О.Ф. на підставі яких зроблені наступні висновки.

  1. Висновки щодо збільшення Адміністративних витрат підприємства.

У директора підприємства Кудрявцева О.Ф. було з’ясовано, що заплановане підвищення адміністративних витрат з  1 млн. 613 тис грн. до 2 млн. 633 тис. грн. відбудеться в основному завдяки підвищенню розміру заробітної плати керівного складу на 60% згідно з обласною галузевою угодою.В розрахунку тарифів на опалення підприємство планує збільшити адміністративні витрати з 1 млн. 613 тис грн. до 2 млн. 633 тис. грн.. Це суперечить діючому законодавству України, а саме постанові Кабінету Міністрів України №955 від 10.07.2006 року, де пунктом 16, абз. 10 визначено: «Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планової виробничої собівартості.»  Підприємство в своїх розрахунках визначило планову виробничу собівартість у розмірі 41052,3 тис грн.. Тобто, виходячи з цієї норми законодавства адміністративні витрати не можуть перевищувати   2 млн. 052 тис. грн..  В тариф закладається  2 млн. 633 тис. грн.

До того ж  пунктом 16, абз. 10 визначено наступне: «Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції». Тобто згідно з цією нормою законодавства підприємство не може збільшувати адміністративні витрати більше ніж на рівень інфляції.

Висновок: При складанні тарифів, підприємство порушило норми чинного законодавства України.

  1. Висновки щодо вартості та кількості матеріальних цінностей, які планується придбати підприємством у опалювальному сезоні 2009-2010 року, та які планується закласти в вартість тарифу.

При огляді журналів – ордерів та відомостей по рахунку 201 «Сировина й матеріали», за період 2008-2009 року було з’ясовано, що підприємство у вказаному періоді проводило значні закупівлі різноманітних матеріальних цінностей. Це такі матеріальні цінності як різноманітні металовироби, сантехніка, будівельні матеріали, хімічні реагенти тощо.  У директора підприємства Кудрявцева О.Ф. було з’ясовано, що на підприємстві відсутні технологічні процеси, техніко-економічні розрахунки або прогнозні розрахунки,  за допомогою яких можна було б вирахувати які матеріальні цінності буде використано в майбутніх періодах . Також у директора підприємства було з’ясовано,  що в тариф закладаються майбутні витрати на придбання матеріальних цінностей у вартісному еквіваленті  згідно з фактичними витратами підприємства за попередні періоди, у тому числі і витрати підприємством «Простор –С».

Висновок: з’ясувати правильність закладання в тариф витрат на матеріальні цінності не можливо в зв’язку з відсутністю нормативної бази розрахунку таких витрат та будь яких прогнозних розрахунків на підприємстві.

  1. Висновки щодо витрат на оплату праці працівників підприємства, які планується зробити підприємством у опалювальному сезоні 2009-2010 року, та які планується закласти в вартість тарифу.

У директора підприємства Кудрявцева О.Ф. було з’ясовано, що штатний розклад підприємства формується на підставі «товстої книги», де вказані розрахунки скільки працівників повинно обслуговувати підприємство. Мною були задані запитання щодо необхідності утримання деяких працівників, отримані пояснення та зроблені наступні висновки:

2.1 Питання: «Чи всі постійні посади, передбаченні штатним розкладом, були зайняті працівниками в попередніх періодах?». Відповідь: «Не всі, але найближчим часом штати будуть доукомплектовані».

Висновок: Необхідно з’ясувати, які штатні одиниці не заповнені на підприємстві, як це відображається на роботі підприємства та чи можливе взагалі скорочення незаповнених штатних одиниць.

2.2  Питання: «Яка доцільність утримання на підприємстві хімлабораторії 6 штатних одиниць?»

Відповідь: «Для проведення хімічного аналізу постачаємої  води та стічних вод, аби уникати санкцій з боку КП ЖВК «ДОР».»

Висновок: Необхідно розглянути  можливість ліквідації хімлабораторій, з послідуючим укладанням договору на проведення хімічного аналізу іншими підприємствами, наприклад водопостачальною організацією. Вартість послуги хімічного аналізу у КП ЖВК «ДОР» складає 1539 грн. на квартал, а підприємство Жовтоводськтепломережа витрачає тільки  на заробітну плату, премії працівників хімлабораторії  та відповідні податки з фонду заробітної плати близько 120 тис. грн., без врахування матеріалів та енергозатрат.

2.3 Питання: «Доцільність постійного утримання одиниць допоміжних робітників, таких як ізолювальник з термоізоляції – 11 од, маляр – 3 од., штукатур – 3 од., скляр – 1 од., тесля – 1 од..»

Відповідь: «На об’єкті ТЄЦ  постійно проводяться роботи по штукатуренню стін, заскленню вікон, різних малярних робіт та ізолюванню труб. Це пов’язано також з тим, що вже оштукатурені стіни доводиться постійно штукатурити, бо затікає крівля і штукатурка знову руйнується».

Висновок: На утримання штатних допоміжних робітників витрачається близько 220 тис. грн. на рік.  Роботи по ремонтам носять сезонний характер та не повинні постійно перероблятися. Необхідно реально оцінити об’єми відновлювальних робіт та  розглянути можливість виконання будівельно-ремонтних робіт за договорами з спеціалізованими організаціями з наданням гарантії на виконані роботи.

  1. Висновки щодо доцільності витрачання коштів підприємства на утримання бази відпочинку, та інших соціальних заходів.

У директора підприємства Кудрявцева О.Ф. було з’ясовано, що витрати у розмірі 276,86 тис. грн., пов’язані з утриманням бази відпочинку, та інші соціальні заходи не закладаються в тариф на теплопостачання, а використовуються з прибутку підприємства.

Висновок:  Зважаючи на те, що підприємство є фактично збитковим і в даному випадку сплачує утримання соціальної сфери з обїгових коштів, а також те, що не всі прибуткові підприємства м. Жовті  Води мають власну базу відпочинку та розвинуту соціальну сферу, вважаю за необхідне провести скорочення видатків на соціальну сферу.

  1. Висновки, щодо доцільності витрачання коштів на паливо-мастильні матеріали.

У директора підприємства Кудрявцева О.Ф. було з’ясовано, що витрати на паливо-мастильні матеріали розраховані виходячи з фактичного витрачання таких матеріалів за попередні періоди, включаючи данні підприємства «Простор-С».

Згідно наданих документів підприємство має наступні транспортні засоби:

Легкові автомобілі марки ГАЗ – 4 од.

Вантажні автомобілі марки УАЗ, ГАЗ та ЗІЛ – 6 од.

Автобуси марки РАФ, ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ – 4 од.

Автокран – 1 од.

Трактори – 6 од.

Екскаватори – 6 од.

Сидельний тягач – 1 од.

Згідно розрахунків  підприємство витрачає:

Бензин А-80 – 23000 літрів, або 63 літри щоденно на протязі року.

Бензин А-92 – 15000 літрів, або 41 літр щоденно на протязі року .

Дизпаливо  14 000 літрів, або 38 літрів щоденно на протязі року.

Вимсновок:  Вважаю за необхідне зобов’язати підприємство надати економічно – обґрунтовані розрахунки утримання вказаного автотранспортного парку та витрачання паливо мастильних матеріалів на потреби підприємства.

  1. При аналізі наданих розрахунків мною встановлено, що підприємство витрачає близько 70 тис. грн.. на послуги зв’язку та пошту, та має близько 70 телефонних номерів.

Висновок: Вважаю за необхідне зобов’язати підприємство відмовитися від такої кількості телефонних ліній.  Встановити на підрозділах підприємства (управління та ТЄЦ) міні АТС з декількома вхідними лініями та з GPS шлюзом для можливості виходу визначеним  працівникам зі своїх мобільних телефонів через безлімітний номер.

Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 10.07.2006 року п. 4 встановлено що: «Формування    тарифів   підприємствами,   які   здійснюють виробництво, транспортування  та   постачання   теплової   енергії  (далі —  підприємства),  здійснюється  відповідно до річних планів виробництва,  транспортування  та  постачання  теплової   енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат  ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та кошторисів,  ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому  періоді,  визначених  на  підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.»

ВИСНОВОК

Підприємство в  розрахунках тарифів керувалося даними фактичних витрат, до того ж використовуючи данні орендатора цілісного майнового комплексу Простор-С. Підприємство не використало всі можливості по зменшенню   витрат, аби зробити їх економічно обґрунтованими. До того ж підприємство при розрахунку тарифів порушило діюче законодавство України.

Виходячи з вищевикладеного рекомендую робочій групі з питань перевірки розрахунку тарифів на житлово -комунальні послуги  відхилити наданий КП «Жовтоводськтепломережа» розрахунок тарифів.

Член робочої групи  О.В.Більченко

/2009/09/24/dopovid-bilchenko/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Виталий Костюк: доказывать преступления стало сложнее, а лучшим институтом воспитания остается семья
Следующая запись
Трагедии из жизни прочь: Предотвратить! Спасти! Помочь!
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *