Правила утримання домашніх тварин в місті Жовті Води

Правила  утримання домашніх тварин в місті Жовті Води
           
1. Загальні положення
            1.1 Правила утримання домашніх тварин у м. Жовті Води (далі – Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюється вимоги до утримання та поводження з домашніми тваринами, визначають права та обов’язки юридичних та фізичних осіб – власників домашніх тварин, а також контроль у цій сфері.
            1.2 Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на юридичних та фізичних осіб, що утримують домашніх тварин на території м. Жовті Води. Вимоги цих Правил щодо власників домашніх тварин поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.
            1.3 Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.
            1.4 Правила базуються на наступних принципах:
            – гуманного ставлення до тварин;
            – обов’язкового  виконання власниками тварин  вимог цих  Правил, а  також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного благополуччя у місті;
            – забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин в місті.
            1.5 Жовтоводська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
            1.6 Правила діють на підставі Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах».
1.7 В разі порушення вимог цих Правил винні особи притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.
            1.8 Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
2. Визначення термінів
            У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
            – домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;
            – бездоглядні тварини – домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях  без власника та не на прив’язі;
             – безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили неконтрольовану зграю, здатні розмножуватися поза контролем людини;
            –  власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;
            – евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
            – жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
            – жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів або утримання тварин в умовах, які не відповідають їх фізіологічним та видовим особливостям;
            – гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння покращення якості їх життя тощо;
            – карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин в разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
            – утримання у домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
            – реєстрація домашніх тварин –  система обліку тварин, яку здійснюють житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної бази непродуктивних тварин в м. Жовті Води;
            – загальна база даних непродуктивних тварин в м. Жовті Води – система збору, накопичення, обробки та зберігання даних;
            – ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
            – місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварин за умов дотримання вимог цих Правил;
            – майданчик для дресирування собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;
            – екскременти – відходи життєдіяльності тварин;
            – потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнані як потенційно небезпечні (додаток 1 до Правил  утримання домашніх тварин в місті Жовті Води), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;
            – собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;
            – спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями;
            – куточок живої природи –  складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санітарно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб;
            – притулки (міні притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі та мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб, призначені для утримання виловлених бездоглядних або безпритульних тварин, у т.ч. вилучених або конфіскованих;
            – тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
            – стерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення  потомства (репродуктивної здатності).
 
3. Утримання домашніх тварин
            3.1 Кількість домашніх тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
            3.2 Умови утримання домашніх тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
            3.3 Місце утримання домашніх тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
            3.4 Місце утримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.
 
4. Обов’язки та права власників тварин
            4.1 Особи, які утримують тварин, зобов’язані:
            –  забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;
– дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;
            – реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила утримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника;
            – новопридбаних домашніх тварин зареєструвати протягом одного місяця від дати придбання;
            – тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі;
            – про наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території;
            – виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального користування лише на повідку, а собак з підвищеною агресивністю – обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
            – не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях;
            – прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоповерхових будинків, на сходах, в ліфтах та інших місцях загального користування;
            – у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншої особи або здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Жовті Води (у разі утворення);
            – у випадку падежу тварини негайно повідомляти Жовтоводське Управління ветеринарної медицини, питання поховання трупів тварин вирішувати за узгодженням з управлінням ветеринарної медицини в м. Жовті Води;
            – негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування;
            – надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок на вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини та житлових організацій, забезпечуючи надійну фіксацію тварини при проведенні вказаних заходів;
            – забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин;
            – негайно ізолювати тварину і звертатися до ветеринарної установи у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання;
            – у разі смерті тварини повідомити організацію, яка видала реєстраційне посвідчення та номерний знак для внесення змін до загальної бази домашніх непродуктивних тварин і відміни сплати за утримання тварини;                                   
            – надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих;
            – здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами громадського транспорту з додержанням правил,  чинних на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
            – регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом стерилізації.
            4.2 Власники домашніх тварин мають право:
            4.2.1 Утримувати домашніх тварин:
            – у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування;
            – кількість тварин, що утримується у  квартирах де проживає одна сім’я та у приватних будинках, що належать громадянам на правах особистої власності, повинна бути не більше  2-ох;
            – зоокутках  дитячих, освітніх, наукових, санітарно-курортних і оздоровчих закладів;
            – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
            – на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
            – собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально – дресирувальних майданчиках;
            – собак з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
            – юридичні особи за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу:
                        – для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;
                        – для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;
            4.2.2 Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визнаними навчальними програмами.
            4.2.3 Вільно вигулювати собак у спеціально відведених для цього місцях.
            4.3 У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, утримання яких дозволено у пункті 4.2.1 цих Правил у відповідності до вимог законодавства України.
            4.4 Прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
            4.5 Особа, яка супроводжує домашню тварину зобов’язана забезпечити:
            – безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
            – безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
            – безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
            4.6 При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
            4.7 Власникам домашніх тварин забороняється:
            – утримувати собак незареєстрованими;
            – продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;
            – у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння вигулювати тварин;
            – вигулювати собак без повідка у невизначених спеціально для цього місцях;
            – приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування тощо;
            – доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаних недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
            – купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документа встановленого зразку;
            – розводити тварин з уродженими патологіями;
            – розводити тварин зі спадковою закріпленою агресивністю;
            – жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;
            – наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
            – при поводженні з тваринами використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину;
            – проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини;
            – вирощувати собак та котів з метою отримання з них м’яса і шкірок;
            – викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, захоронювати їх у не відведених для цього місцях;
            – навчати собак атакувати людину;
            – інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
 
5. Реєстрація домашніх тварин
            5.1  Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:
            – єдиного обліку цих тварин у місці, у т.ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
            – контролю за чисельністю безпритульних тварин;
            – здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
            – забезпечення епізоотичного благополуччя;
            – вирішення проблемних питань, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у місті.
            5.2 Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення.
            5.3 Реєстрацію тварин, що проживають в квартирах багатоповерхових будинків здійснюють житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також підприємства, організації та установи (всіх форм власності), що утримують на своїй території тварин.
            5.4 Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних домашніх тварин        м. Жовті Води незалежно від реєстрації у організації. КП «ВЖРЕО» зобов’язане ознайомити власників тварин з ветеринарно-санітарними вимогами, наданими ветлікарнею щодо утримання тварин.
            5.5 Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.
            5.6 Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.
 
6. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин.
            6.1 Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються бездоглядними і підлягають вилову. Виловлені тварини доставляються до спеціалізованого закладу (притулку).
            6.2 Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
            6.3 Тимчасова ізоляція домашніх тварин проводиться у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
            6.4 Вилов безпритульних та бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує здоров’ю людей.
            6.5 Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 5.00 год. до  7.00 год. та після 20.00 год. (влітку – після 22 год.). Вилов здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми тваринами у м. Жовті Води.
 
7. Продаж та придбання домашніх тварин
            7.1 Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин:
                        – на території власника тварини;
                        – в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях;
                        – у притулках;
                        – під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого чинним порядком;
                        – на спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином, згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків.
            7.2 На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляції.
            7.3 Дозволяється відчуження цуценят та кошенят віком не менше двох місяців.
 
8. Профілактичні та протиепізоотичні заходи
            9.1 Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні щорічно в обов’язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.
            9.2 Всі власники собак та котів зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
            У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
            Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
            9.3 У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.
            9.4 Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.
            9.5 Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу державної ветеринарної медицини, а також надавати для тимчасової ізоляції таких тварин, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншим тваринам.
 
9. Відповідальність осіб, які утримують домашніх тварин
            Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб  та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
            Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:
– жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі;                       
            – порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
            – знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення на території міста;
            – за не проведення регулювання приплоду домашніх тварин;
            – за порушення вимог цих Правил.
 
10. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил утримання домашніх тварин у м. Жовті Води
            10.1 Органи внутрішніх справ (здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
            10.2 Управління ветеринарної медицини у м. Жовті Води здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог; забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів.
            10.3 Виконавчі органи міської ради:
                        – координують діяльність, у разі наявності підпорядкованих підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів утримання собак, котів та інших тварин;
                        – накладають карантинні обмеження, затверджують плани заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснюють контроль виконання карантинних заходів;
                        – здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері утримання собак, котів та інших тварин юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;
                        – забезпечують облаштування місць та зон вигулу собак;
                        – визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно-епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування собак.
            10.4 Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування:
            – слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) тварин власниками;
            – забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;
            – забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) тварин;
            – сприяють працівникам ветеринарної медицина в проведенні протиепізоотичних заходів;
10.5 Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм власності:
             – слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться на підвідомчій території та додержанням цих Правил;
            – повідомляють відділ житлово-комунального господарства виконкому про наявність безпритульних тварин;
            10.6 Компетентні органи, підприємства і організації у сфері утримання домашніх тварин:
            – здійснюють свої повноваження в межах відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів.
            10.7 Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорсткого поводження.
            Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:
            – беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
            – ставлять перед відповідальними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
            – подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян  і майну громадських організацій;
            – сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.
            Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх Статутів.
                                                         
 
ПЕРЕЛІК
порід собак, визнаних як потенційно небезпечні:
– Акіта-іну;
– Американський бульдог;
– Американський стафордширський тер’єр;
– Англійський мастиф;
– Аргентинський дог;
– Бельгійська вівчарка;
– Бернський зенненхунд;
– Бордоський дог;
– Бразильська філа;
– Бульмастиф;
– Бультер’єр;
– Доберман;
– Кавказька вівчарка;
– Кане корсо;
– Мастіно неаполетано;
– Московська сторожова;
– Німецька вівчарка;
– Німецький дог;
– Перо преса канаріо;
– Південноруська вівчарка;
– Пітбультер’єр;
– Різеншнауцер;
– Родезійський ріджбек;
– Ротвейлер;
– Середньоазіатська вівчарка;
– Тосаіну;
– Чорний тер’єр;
– Німецький боксер;
– Фокстер’єр;
– Ягтер’єр німецький;
– Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

/pravila-utrimannya-domashnix-tvarin-v-misti-zhovti-vodi/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
3D кинотеатр теперь и в Желтых Водах!
Следующая запись
Всеукраинский легкоатлетический пробег в Желтых Водах
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *