Проект рішення про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів м. Жовті Води

УКРАЇНА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ

Заслухавши звіт голови робочої групи з питання оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста, заступника міського голови Ворона В.В. керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту», враховуючи дефіцит коштів на фінансування комунальних навчальних закладів міста, беручи до уваги протоколи засідань робочої групи з питання оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста (протокол №1 від 29.01.2015, протокол №2 від 05.02.2015, протокол №3 від 13.02.2015, протокол №4 від 27.02.2015. протокол №5 від 05.03.2015, протокол №6 від 10.03.2015), Жовтоводська міська рада

ВИРІШИЛА:

Ліквідувати до 01.09.2015 року:
1.1.Комунальний заклад освіти Жовтоводську середню загальноосвітню з профільними класами школу №5.
1.2.Комунальний заклад освіти Жовтоводську середню загальноосвітню школу №10 з профільними класами.
1.3.Комунальний заклад освіти середню загальноосвітню школу №12 з профільними класами.
Реорганізувати з 01.09.2015 року:

2.1 .Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс №6 «Перспектива» в загальноосвітню школу І-ІП ступенів шляхом ліквідації Центру позакласної роботи.
2.2.Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» із санаторними групами і класами в школу І-ІП ступенів, шляхом виведення із структури ДНЗ№15 та ліквідації еколого-натуралістичного центру .
Поступово з 01.09.2015 року реорганізувати комунальний заклад освіти Жовтоводську гуманітарну гімназію імені Лесі Українки в загальноосвітню школу І-ІП ступенів.

   Виконавчому комітету Жовтоводської міської ради доручити:

  4.1.Опрацювати план заходів щодо виконання п.п.1-3 цього рішення до 02.04.2015 року. 4.2.Створити до 02.04.2015 року ліквідаційну комісію та здійснити всі заходи, пов’язані з ліквідацією навчальних закладів, згідно чинного законодавства.

  4.3.Раціонально використати приміщення, вивільнені внаслідок ліквідації вищезазначених закладів та забезпечити їх збереження.

  5.Відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради (начальник Левіна Л.В):

  5.1.Використати вивільнені кошти, отримані внаслідок ліквідації комунальних загальноосвітніх навчальних закладів, на поточні витрати для утримання інших комунальних закладів освіти м. Жовті Води .

  5.2.Забезпечити переведення учнів вищезазначених ліквідованих навчальних закладів до комунальних загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань учнів та батьків.

  5.3.Забезпечити з 01.09.2015 року на базі ЦДТ функціонування гуртків еколого-натуралістичного напряму.

  5.4.Провести звільнення, працевлаштування педагогічних та технічних працівників вищезазначених закладів згідно чинного законодавства.

  5.5.До 21 серпня 2015 року забезпечити передачу матеріальних цінностей ліквідованих закладів на баланс комунальних навчальних закладів.

  5.6.Провести з 01.06.2015 року часткове скорочення працівників відділу освіти: методичного кабінету, бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування згідно чинного законодавства.

  5.7.Забезпечити з 01.09.2015 року відкриття класів в загальноосвітніх навчальних закладах з наповнюваністю понад 24 учня в класі.

  5.8.Опрацювати питання скорочення груп продовженого дня та відкриття з 01.09.2015 року, за потребою батьків, платних груп продовженого дня.

  6.Припинити повноваження робочої групи з питання оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з 26.03.2015 року згідно розпорядження міського голови.

  7.Доручити організаційному відділу (Плечун С.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних ЗМІ Жовтоводської міської ради.

  8.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Ворона В.В., контроль на постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, регуляторної політики, зв’язків з громадськістю та засобами інформації (голова комісії – Добровольський В.В.), з питань освіти, молодіжної політики, сім’ї, культури і спорту (голова комісії – Левіна Л.В.).

  Проект рішення, відповідно до регламенту Жовтоводської міської ради, підготовлений постійною комісією міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, регуляторної політики, зв’язків з громадськістю та засобами інформації

  Голова комісії В В. Добровольський

  Розрахунки та обґрунтування оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів м. Жовті Води 

  Результатом реформи освіти міста, яка відбувалась в 90-х роках минулого століття, стало затвердження унікальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, яка в повній мірі задовольняла потреби 10 тис. учнів та їх батьків, і забезпечувала якісну підготовку випускників шкіл.

  За понад 20 років учнівський контингент зменшився в 2,5 рази:

  в 1994 р. – 9396 учнів, в 2014 р. – 3715 учнів. Необхідно зауважити, що останні роки зберігається відносна стабільність у кількості учнів шкіл:

  • р.-3731 учень,
  • р. -3696 учнів,
  • р.-3715 учнів.

  За даними СМСЧ-9 показник народжуваності в місті є доволі сталим і не додає оптимізму щодо збільшення кількості учнів в школах в найближчі роки:

  • рік – 437 дітей,
  • рік – 429 дітей,
  • рік – 453 дитини,
  • рік – 441 дитина,
  • рік – 433 дитини,
  • рік – 447 дітей,
  • рік – 422 дитини,
  • рік-420 дітей,

  перспектива наповнюваності шкіл на наступні роки – 50%; виникає проблема з конкурсним відбором дітей в ліцей та гімназію. В 93-94 р.р. в заклади нового типу набирались чотири класи – в середньому 100 учнів, при випуску з відповідної паралелі шкіл – 1000 учнів (10%), в 2015 р. в 5-ті класи ліцею і гімназії вступили 93 учня при випуску з четвертих класів шкіл – 370 учнів (25%).

  В зв’язку з дефіцитом ФОП на 2015 р., який на сьогоднішній день становить 4,9 млн. грн., і продовжує зростати за рахунок збільшення індексації, з метою раціонального використання бюджетних коштів, відділ освіти планує заходи, які можна умовно назвати внутрішньою оптимізацією: скорочення ставок методичного кабінету, ставок групи централізованого господарського обслуговування, бухгалтерії, скорочення годин поділу класів на групи, варіативної складової, додаткових годин, виділених за рішенням виконкому, груп продовженого дня.

  Скорочення ставок методичного кабінету, ставок групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти відбувається на виконання Закону “Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” (№1577), ухваленого Верховною Радою 29 грудня 2014 р. Яким визначено, що мережу методичних кабінетів в галузі освіти буде оптимізовано, а видатки на їх утримання скорочено.

  Додаткові ставки бухгалтерії відділу освіти вводились рішенням виконкому, отже, скорочення ставок методкабінету, групи централізованого господарського обслуговування, бухгалтерії може відбутися після прийняття рішення членами виконкому.

  СтавкиФОП на

  місяць

  ФОП з01.09 по 31.12Нарах, на зплВсього
  бухгалтер2 ставки3936,0015744,005715,0721459,07
  методист2 ставки5762,0023048,008366,4231414,42
  фахівець із господарчої групи2 ставки2756,6011026,404002,5815028,98
  Всього612454,6049818,4018084,0867902,48

  Очікувана сума вихідної допомоги при звільнені:12455 грн.

   Очікувана економія при скорочені ставок: 55447,48 грн.

  Скорочення годин поділу класів на групи, варіативної складової, додаткових годин, виділених за рішенням виконкому, груп продовженого дня можливі тільки з 1 вересня 2015 року відповідно до наказу Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102, яким затверджено Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, тарифікація педпрацівників проводиться на початок навчального року і протягом навчального року не змінюється. (П.63. … Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл … визначається один раз на рік.). З 1 вересня 2015 р. будуть відкриті класи з кількістю учнів 25 і більше (крім НВК «Родина»), що призведе до зменшення кількості класів у школах.

  Години, які скорочуютьсяКількість годинСтавкиФЗП на місяцьФЗП

  на 4міс. (01.09-31.12)

  Нарахув ання на зарплатуРазом
  Зняття 25% варіативної складової в школах (без ліцею і гімназії)834,57959,6031838,4011557,3443395,74
  Зменшення на 20% кількості годин, які надаються рішенням виконкому на поділ класів на групи(гімназія-26 год, ліцей -19 год)452,54422,0017688,006420,7424108,74
  Зняття годин на роботу з обдарованими учнями в ліцеї і гімназії2011768,807075,202568,309643,50
  Зменшення годин за рахунок зняття поділу класів на групи при вивченні іноземних мов в школах144814150,4056601,6020546,3877147,98
  Всього2921628300,80113203,2041092,76154295,96

  Економія при скороченні ставок груп продовженого дня з 01.09.2015 р.

  СтавкиФЗП на місяцьФЗП на 4міс. (01.09-31.12)Нарахув ання на зарплатуРазом
  Скорочення ставок

  гпд

  4,257517,4030069,6010915,2640984,86
  Всього4,257517,4030069,6010915,2640984,86

  Економія при скороченні 3-х класів по ЗНЗ

  Години, які скорочуютьсяКіл-сть годинСтав­киФЗП

  на місяць

  ФЗП

  на 4міс. (01.09-31.12)

  Нараху­вання на зарплатуРазом
  При злитті класів для наповнованості не менше 25 учнів в класі на 2015/ 16н.р.(зменшення 3 класів)905884435376,0012841,4948217,49
  Всього905884435376,0012841,4948217,49

  Планується перевести 1-ші класи з приміщення ДНЗ в приміщення школи:

  Розрахунок економії ФОП при переведенні 2-х перших класів з ДНЗ №34 на базу НВК “Перспектива” з 01.09.2015

  Надбав-Надба-ФОПз
  Посадакількість ставок,Посадовка за престивка за вислугФЗП заНараху­вання наРазомнарахуван­нями 3
  які скоро­чуютьсяии окладж-ність 10%у років, 20%місяцьзарплату01.09. по 31.12.15
  Помічник
  вихователя від
  3-х років2,53132,53132,51137,104269,6017078,39
  Вихователь22794,0279,4558,83632,21318,494950,6919802,75
  Всього4,55926,5279,4558,86764,72455,599220,2936881,14

  З 01.04 .2015 одна санаторна група ДНЗ№18 перепрофільована в звичайну: Розрахунок економії ФОП при зміні 1 санаторної групи на звичайну

  ПосадаСтавки, які скоро­чують­сяПоса­довий окладДопла­та за роботу в спец, групах, 20%Надба­вка за прести -жність 10%Надба вказа вислу­гу років, 20%ФЗП за місяцьНара хуван ня на зарпла туРазомФОПз нарахув аннями з 01.04. по 31.12.15
  Помічник вихо­вателя до 3-х років0,25313,2562,65375,9136,45512,354611,17
  Помічник вихо­вателя від 3-хроків0,5626,5125,3751,8272,901024,7 09222,33
  Вихователь“сл2211,0442,2265,32530,643449,21252,0 54701,2 142310,85
  Всього2,253150,75630,15265,32530,644576,861661,406238,2 656144,34

  Всі вищенаведені заходи дадуть економію – 391971,28 грн.

  Закриття шкіл, ліквідація ЦПР і ЕНЦ,   відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, частина шоста статті 11:

  “6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзац другий пункту ЗО частини першої статті 26: “Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради”, може розпочатися після прийняття рішення депутатами на засіданні сесії міської ради. Після цього буде створено ліквідаційну комісію, яка і буде вирішувати питання щодо переведення учнів, забезпечення роботою або скорочення працівників, передачу майна і архівних справ.

  СШ№5

  в 2015-2016 н.р.: в СШ№5 можуть бути відкриті 1-4 класи, 5 клас і 7 клас, всього 6 класів, орієнтовна кількість учнів – 170 учнів;

  Рік заснування: 1958

  Проектна потужність: 578

  Кількість учнів на 01.09.2014р.: 179

  Наповнюваність : 31%

  Всього працівників: 31

  В т.ч. педпрацівників: 18

  В т.ч.: пенсіонерів педпрацівників: 2

  Пенсіонерів з тех.персоналу: 8

  Вартість учня в 2014 році: 8832 грн

  Економія при ліквідації закладу: 258601 грн.

  1 .Видатки на утримання будівлі СШ № 5 (при закритті)

  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  Водам.куб.209,276185,52
  ЕлектроенергіякВт15001,612415
  Всього2600,52
  Зарплата за місяцьЗарплата   за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  Заробітна плата 5 ст. сторожів6857,7927431,169957,5137388,67

  2.Економія енергоносіїв при закритті СШ№5

  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  ТеплопостачаннягКал65,241478,3896449,51
  водопостачанням.куб.549,276500,90
  ЕлектроенергіякВт27381,614408,18
  Всього101358,60

  З.Економія від скорочення штатів СШ№5

  Скорочення штатів СШ№5К-сть штатних одиницьФЗП за місяцьЗарплата за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  адмін. персонал +

  гпд

  4,259810,3439241,3614244,6153485,97
  тех.персонал10,5014290,0957160,3620749,2177909,57
  спеціалісти3,004976,5519906,207225,9527132,15
  вчителі5,2515225,0060900,0022106,7083006,70
  Всього23,0044301,98177207,9264326,47241534,39

  Очікувана сума вихідної допомоги при звільненні:                    44 301,98 грн

  Загальна економія при закритті СШ№5:                                          258 601,82 грн

  СШ № 10

  в 2015-2016 н.р.: в СШ№10 буде відсутній в мережі 10 клас, всього 12 класів, 342 учні.

  Рік заснування: 1963

  Проектна потужність: 645

  Кількість учнів на 01.09.2014р.: 364

  Наповнюваність : 56%

  Всього працівників: 59

  В т.ч. педпрацівників: 36

  В т.ч.: пенсіонерів педпрацівників: 7

  Пенсіонерів з тех..персоналу: 10

  Вартість учня в 2014 році: 7760 грн

  Економія при ліквідації закладу: 284144 грн.

  Закриття будівлі СШ№ 10 при переході класів в іншу школу 1.Видатки на утримання будівлі СШ № 10 (при закритті)

  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  Водам.куб.209,276185,52
  ЕлектроенергіякВт15001,612415
  Всього2600,52
  Зарплата за місяцьЗарплата   за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  Заробітна плата 5 ст. сторожів6857,7927431,169957,5137388,67
  2.Економія енергоносіїв при закритті СШ№ 10
  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  ТеплопостачаннягКал73,771478,38109060,09
  водопостачанням.куб.409,276371,04
  ЕлектроенергіякВт23901,613847,90
  Всього113279,03

  З.Економія від скорочення штатів СШ№ 10

  Скорочення штатів СШ№ 10К-сть штатних одиницьФЗП за місяцьЗарплата за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  адмін. персонал +

  гпд

  6,014925,3159701,2421671,5581372,79
  тех.персонал17,7523951,7895807,1234777,98130585,10
  спеціалісти5,58484,6533938,6012319,7146258,31
  Всього29,2547361,7189447,068769,2258216,2

  Очікувана сума вихідної допомоги при звільненні:                       47 361,74 грн.

  Загальна економія при закритті СШ№10:                                       284 144,31 грн.

  СШ № 12

  в 2015-2016 н.р.: в СШ№12 можуть бути відсутніми в мережі 5, 10 класи, всього 10 класів, 277 учнів.

  Рік заснування: 1970

  Проектна потужність: 750 (без врахування класів, які зайняті бібліотекою)

  Кількість учнів на 01.09.2014р.: 297

  Наповнюваність : 40%

  Всього працівників: 47

  В т.ч. педпрацівників: 28

  В т.ч.: пенсіонерів педпрацівників: 4

  Пенсіонерів з тех..персоналу: 4

  Вартість учня в 2014 році: 7139 грн

  Економія при ліквідації закладу: 195044грн.

   Закриття будівлі СШ№ 12 при переході російськомовних класів в іншу школу 1 .Видатки на утримання будівлі СШ № 12 (при закритті)

  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  Водам.куб.209,276185,52
  ЕлектроенергіякВт15001,612415
  Всього2600,52
  Зарплата за місяцьЗарплата   за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  Заробітна плата 5 ст. сторожів6857,7927431,169957,5137388,67

  2.Економія енергоносіїв при закритті СШ№ 12

  Назва видатківОдин. ВиміруНатур, показ, на 4 міс.Тариф, грн.Сума, грн.
  ТеплопостачаннягКал50,581478,3874776,46
  водопостачанням.куб.629,276575,11
  ЕлектроенергіякВт36081,615808,88
  Всього81160,45

  З.Економія від скорочення штатів СШ№ 12

  Скорочення штатів СШ№ 12К-сть штатних одиницьФЗП за місяцьЗарплата   за 4 міс.Нарахування на зарплатуРазом
  адмін. персонал +

  гпд

  5,513438,3053753,2019512,4173265,61
  тех.персонал12,2515991,2563965,0023219,3087184,30
  спеціалісти3,55133,0620532,247453,2027985,44
  Всього21,2534562,6138250,450184,9188435,3

  Очікувана сума вихідної допомоги при звільненні:                                         34 562,61 грн

  Загальна економія при закритті СШ№12:                                                       195 044,00 грн.

  Ліквідація центрів позакласної роботи:

  Скорочення штатів по НВК “Дивосвіт” ( ЕНЦ )

  № п.п.ПосадаСтавкиФЗП на місяцьФЗП на 4міс. (01.09-31.12)Нарахув ання на зарплатуРазом
  1Педагог-організатор1,01536,706146,802231,298378,09
  2Заст.дир.з НВ роботи1,02571,4010285,603733,6714019,27
  3Садівник1,01218,004872,001768,546640,54
  Разом3,05326,1021304,407733,5029037,90
  4кер. гуртка3,56258,7325034,929087,6834122,60
  Разом711584,8346339,3216821,1763160,49

  Скорочення штатів по НВК “Перспектива” ( ЦПР )

  № п.п.ПосадаСтавкиФЗП на місяцьФЗП на 4міс. (01.09-31.12)Нарахув ання на зарплатуРазом
  1Керівник гуртка6,5012417,2749669,0818029,8867698,96
  2Методист1,002528,4010113,603671,2413784,84
  Разом7,5014945,6759782,6821701,1181483,79

  Очікувана сума вихідної допомоги при звільненні: 11585+14946=        26 531 грн.

  Економія за 4 місяці: 63160,49 + 81483,79 – 26531 =                                    118 113,29 грн.

  Загальна економія при прийняті вищезазначених пропозицій:                    855 903,42 грн.

  /2015/03/25/proekt-rishennya-pro-optimizaciyu-merezhi-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-m-zhovti-vodi/

  Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

  Опубликовал(а)А. Баженова
  Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
  Предыдущая запись
  Волонтеры Фонда «Герда» проведали деток, брошенных родителями
  Следующая запись
  Дефицит финансов начинал отражаться на работе медиков
  Добавить комментарий
  Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *