Профспілка ДП «СхідГЗК» проти скорочення штату та ліквідації підрозділів

Працівники ДП «СхідГЗК» з острахом чекають на «реорганізацію». Таким словом називають велике скорочення штату та ліквідацію окремих підрозділів. До речі, подальша доля спорткомплексу та Палацу культури хвилює багатьох жовтоводців. Профспілкова організація підприємства не погоджується з планами та діями адміністрації. Ось, яке звернення було направлено головою ППО ДП “СхідГЗК” Борисом Філіпповим тимчасово виконуючому обов’язки гендиректора комбінату Віктору Пухальському.

vostgok

Щодо змін в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників у підрозділах ДП «СхідГЗК»
30.11.2017 року Вами був підписаний наказ № 452 від 30.11.2017 р. «Про зміну в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників у підрозділах ДП «СхідГЗК». Цим наказом з 01.03.2018 р. передбачено введення нових організаційних структур підрозділів ДП «СхідГЗК», ліквідацію зі структури та штатного розпису 7 підрозділів. Також планується виключення діючого та введення нового штатного розпису.

Того ж дня, разом з техніко-економічним обґрунтуванням змін в організації виробництва і праці, копія наказу № 452 з додатками була отримана профкомом.

08.12.17 в управлінні підприємства відбулася протокольна нарада з питань запровадження на підприємстві змін в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників у 2017-2018 роках, на яку, незважаючи на попередню обіцянку, висловлену на спільному засіданні адміністрації та профкому 07.12.17, жоден представник профспілкового комітету ДП «СхідГЗК» не був запрошений. Мало того, начальником служби по роботі з персоналом на запитання, щодо часу проведення наради та участі профкому було заявлено, що ця нарада носить суто технічний характер і участь членів профкому не передбачена.

Про результати наради профком також повідомлений не був. Крім того на підприємстві майже щоденно відбуваються інші наради з питань наступного скорочення чисельності та штату, про які профком не повідомляється та участі в яких, відповідно, не бере. Також видаються розпорядження та накази з тих самих питань, з якими профком офіційно не ознайомлюється, що суперечить принципам соціального партнерства, та положень про проведення уповноваженим органом консультацій з професійною спілкою про заходи, щодо запобігання звільненню, чи зведенню їх кількості до мінімуму та спільних консультацій, щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються (ст. 49-4 КЗпП, п. 6.1.2. Галузевої угоди на 2017-2018 р.р., п. 6.3 Колективного договору підприємства).

Разом з тим, виходячи з тексту протоколу наради, з яким неофіційним шляхом вдалося ознайомитися профкому, на засіданні 08.12.17 був визначений порядок проведення заходів по запровадженню змін структури підрозділів, намічені заходи та відповідальні особи. Цей порядок суттєво відрізняється від загального порядку, встановленого нормами законодавства. Його реалізація у тому вигляді, як це передбачено, суттєво порушить законні права значної кількості працівників ДП «СхідГЗК».

Зміни в організації виробництва і праці, що плануються, адміністрація вважає «реорганізацією», що в юридичному сенсі невірно. Реорганізацією є форма припинення юридичної особи (приєднання, злиття, виділення, перетворення, поділ), при якій права та обов’язки юридичної особи (або їх частина) переходять до нової (іншої) юридичної особи. В існуючій ситуації жодна юридична особа не ліквідується і не створюється. А тому визначення «реорганізація» може бути вжито лише у побутовому сенсі.

Застосовуючи визначення «реорганізація», як правове, на тій хибній підставі, що відбувається ліквідація структурних підрозділів та скорочення штату і чисельності, планується ознайомлення з попередженням про вивільнення всіх без винятку працюючих  до кінця грудня 2017 р., (при цьому поставлено завдання ознайомлення з попередженням про звільнення навіть жінок, що знаходяться у декретній відпустці). Також передбачено 100% вивільнення ВСІХ ПРАЦЮЮЧИХ станом на 28 лютого 2018 року та «формування з 01 березня 2018 року нового кадрового складу».  

Тобто, адміністрацією сплановано здійснити одномоментну формальну ліквідацію всього підприємства, яке залишається без працівників та набір нового штату без огляду на законні права та гарантії «звільнених» напередодні.

При цьому, це 100% вивільнення  працівників 28.02.17 буде відбуватися без дотримання норм ст. 43 КзПП, ст. 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», щодо отримання згоди профкому на звільнення працівника.

Крім того, адміністрація безпідставно вважає, що може не застосовувати при такому звільненні працівників норму ст. 42 КЗпП про визначення переважного права на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Без правового захисту права на працю можуть залишитися працівники, що відповідно до вказаної статті при рівній продуктивності праці та кваліфікації мають перевагу при залишенні на роботі, а саме:

– сімейні при наявності двох і більше утриманців;

– особи, в сім’ях яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

– працівники з тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві;

– працівники, що навчаються без відриву від виробництва;

– учасники бойових дій , в т.ч. учасники АТО;

– працівники, що дістали на підприємстві трудове каліцтво або профзахворювання;

– колишні військовослужбовці строкової служби, протягом 2 років по звільненню;

– ветерани праці;

– учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;

Також не будуть враховані гарантії при звільнені членів виборних профспілкових органів.

Крім того, така «концепція» звільнення не виключає можливості 28.02.18 р. звільнити працівника, навіть якщо його робоче місце зберігається, а посада з 01.03.18 передбачена новим штатним розкладом, що є порушенням конституційного права працівника на працю. Більше того, про таку схему керівники підрозділів вже відкрито повідомляють працівників.

Це створює реальну загрозу та можливість звільнення працівника з особистих мотивів, не пов’язаних з його діловими та професійними якостями, в тому числі за ознакою віку та статі, громадської активності, особистих симпатій та інше.

Мета омолодження колективу не може досягатися дискримінаційними методами. При цьому пропозиція профкому про введення на постійній основі положення про матеріальне стимулювання виходу працівників на пенсію, яке б дозволило планово впливати на віковий склад трудового колективу, вже не перший рік залишається без реакції адміністрації.

Слід зауважити, що на звільнені вищевказаним чином робочі місця з 01.03.18 можуть бути прийняті особи і не з числа скорочуваних, що порушує права працівників, передбачені статтею 42-1 КЗпП.

На створені на підприємстві, знов таки без обов’язкового залучення профспілки,  комісії з питань комплектації персоналом підрозділу у відповідності до штатного розпису, введеного з 01.03.18, покладено завдання вжити заходів щодо працевлаштування (а не залишення на роботі) соціально-захищених працівників, тобто звільнення яких за законом взагалі неможливе. Про визначення переважного права залишення на роботі мова не йде взагалі (наказ № 475 від 11.12.2017 р.).

Ті домовленості, які були зафіксовані у протоколі спільного засідання профкому та адміністрації з питань проведення змін в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників у підрозділах ДП «СхідГЗК», не передбачали застосування вищезазначеного порядку звільнення працівників. Навпаки, були зафіксовані домовленості, та досягнуто розуміння, щодо дотримання процедури звільнення, передбаченої нормами законодавства.

Відхід від цих норм та їх вищезазначене трактування не може бути прийнято профспілковими органами, оскільки грубо порушує права працівників.

Пропонуємо переглянути підхід до  процедури змін в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників.

Профком не зможе погодитися із звільненнями працівників, що буде проводитися за процедурою, що порушує їх законні інтереси, та буде використовувати всі права та засоби, що надані законом, Галузевою угодою та Колективним договором первинній профспілковій організації ДП «СхідГЗК» для недопущення цих порушень.

Вимагаємо також вичерпного інформування профкомів ДП «СхідГЗК» та підрозділів про заходи, що здійснюються на підприємстві на виконання наказу №452 від 30.11.2017 р. та попередніх домовленостей профкому та адміністрації при проведення процедури змін в організації виробництва і праці та скорочення штату працівників, припинення ігнорування профкому, безумовного допущення профспілкової організації до громадського контролю за виконанням законодавства про працю при проведенні скорочення чисельності та штату працівників.

Трудові колективи негативно сприйняли навіть не сам факт змін в організації виробництва і праці, а ті методи, якими вони будуть впроваджуватися.

Черговий раз сподіваємось на порозуміння та ділове співробітництво, що дозволить попередити трудові конфлікти.

Голова ППО ДП «СхідГЗК» Б.М.Філіппов

(Копію звернення надіслано голові Атомпрофспілки Валерію Матову)

Related Images:

/2017/12/19/profspilka-dp-sxidgzk-proti-skorochennya-shtatu-ta-likvidaci%d1%97-pidrozdiliv/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Вітаємо мотокросменів клубу «Ювілейний» з перемогою
Следующая запись
24 декабря, 20:00 Wasted Heroes, арт-кафе ETAGE
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *