Суд защитил владельцев киосков

Постанова
Іменем України

01 червня 2009 р. Жовтоводський міський суд у Дніпропетровської області у складі: головуючей судді Завізіон Т.В. при секретарі – Лапшик А.В. з участю представника позивачки Лапшина В.В. представника відповідача Мамона А.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жовті Води цивільну справу за позовом Попової Ірини Юріївни до жовтоводської міської ради про визнання рішень Жовтоводської міської ради № 692-35(2) / від 10.09.2008 року та №718-36 від 22.10.2008 року незаконними, їх скасування та стягнення моральної шкоди, —

встановив:

16.12.2009 року Ірина Юріївна Попова звернулася до суду із адміністративним позовом, в якому просила

постановити судове рішення, яким визнати незаконними рішення жовтоводської міської ради № 692-35(2)/v від 10.09.2008 року та №718-36 від 22.10.2008 року, та стягнути з відповідача на свою користь на відшкодування моральної шкоди 1 000 грн. 00 коп. /а.с. 1-6/
05.05.2009 року позивачка збільшила свої вимоги та просила, окрім іншого, скасувати незаконні рішення жовтоводської міської ради № 692-35(2) /v від 10.09.2008 року та №718-36 від 22.10.2008 року. /а.с. 111-112/
В обгрунтування заявлених позовних вимог позивачка у позові, а її представник в судовому засіданні, посилалися на те, що рішенням № 692-35(2) / v від 10.09.2008 року жовтоводська міська рада затвердила нові „Правила забудови в м. Жовті Води”, а рішенням №718-36 від 22.10.2008 року цей же орган місцевого самоврядування уточнив п.9.2. „Правил забудови в м. Жовті Води”. Вважаючи, що відповідач 10.09.2008 року та 22.10.2008 року фактично затвердив та вніс зміни відповідно до нормативно-правового акту, на який розповсюджується дія Законів України „Про засади державної регуляторної політики”, „Про основи містобудування” та „Про планування і забудову територій”, позовна сторона просила скасувати оскаржувані рішення, як незаконні, оскільки при їх прийнятті відповідачем була порушена процедура обговорення, прийняття та опрелюднення „Правил забудови м. Жовті Води”. Ці правила були розроблені органом, який не мав відповідної ліцензії на проведення такої роботи. При прийнятті нових правил було порушено право позивачки на прийняття участі у їх обговоренні та в супереч вимогам ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування” жовтоводська міська рада не повідомила у встановлений законом строк та спосіб про час скликання 35 та 36 сесії ради, місце її проведення та питань, які передбачається винести на обговорення цих сесій, що також обмежило право позивачки брати участь у обговоренні нових «Правил забудови у м. Жовті Води».

Посилаючись на те, що прийняті правила забудови в м. Жовті Води порушують право позивачки на свободу підприємницької діяльності і право на працю, остання вважала, що відповідач тим самим заподіяв їй моральну шкоду, яку вона оцінила в 1 000 грн. 00 коп. та яку просила стягнути з відповідача на свою користь.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав та просив у його задоволенні відмовити у повному обсязі, посилаючись на те, що орган місцевого самоврядування прийняв оскаржувані рішення у межах своєї компетенції та в спосіб і порядок, який передбачений законом.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали адміністративної справи, вважає, що позов Ірини Юріївни Попової підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

В судовому засіданні із досліджених копій рішень Жовтоводської міської ради судом безспірно встановлено, що 10.09.2008 року заручений орган місцевого самоврядування виніс рішення № 692-35 (11)У, яким затвердив правила забудови в м. Жовті Води, д 22.Ю.2008 рої рішення №718-36(У), яким уточний п.9.2. правил забудови в м. Жовті Води.

Згідно Із ст. 1 закону україни „Про планування та забудову теріторій” місцеві правила забудови є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок планувань забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік допустимих видів, умов та обмежень забудови та іншого використання території та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

Стаття 22 цього ж закону встановила, що місцеві правила забудови розробляються* міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, республіканського значення автономної республіки Крим, складаються із текстової частини та графічної частини – плану зонування та затверджуються відповідними радами.

В судовому засіданні із пояснень допитаного у якості свідка начальника відділу містобудування Жовтоводського виконавчого комітету Полякової Л.П. судом встановлено, що м. Жовті Води є містом обласного значення і відділ містобудування Жовтоводського виконкому не має ліцензії на право розробки містобудівної документації та правил забудови, але правила забудови м. Жовті Води були розроблені саме ними, оскільки у міському бюджеті не вистачає коштів для того, щоб доручити роботу по розробці цих правил відповідній ліцензованій організації.

Таким чином, судом безспірно встановлено, що правила забудови м. Жовті Води були затверджені Жовтоводською міською радою 10.09.2008 року розроблені не уповноваженим на те органом.

Далі. Стаття 18 Закону України „Про планування і забудову теріторій”, яка діяла до 14.10.2008 року, передбачала порядок, завдяки якому забезпечувалося врахування громадських і приватних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні за для виконання згаданих завдань, виконавчий орган Жовтоводської міської ради повинен був:

протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомити через засоби масової інформації про початок їх розроблення, а також форми та строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо документації;

протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомити через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій, (зауважень), порядок їх обговорення;

оприлюднити через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них також дати роз’яснення про їх зміст;

інформувати про правові, економічні та екологічні наслідки планування теріторії, а також про порядок врахування законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд, які оточують місце будівництва.

Враховуючи, що рішення про затвердження правил забудови в м. Жовті Води прийняте місцевою радою 10.09.2008 року саме зазначеного вище порядку обговорення та оприлюднення Правил повинен був дотриматися виконавчий комітет міської ради.

У судовому засіданні судом із дослідженних рішення Жовтоводської міської ради 468-26/у від 28.11.2007 року „Про затвердження плану діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік” та додатку до нього/а.с. 7 встановлено, що рішення про розробку правил забудови в м. Жовті Води було прийняте 28.11.2007 року, заплановано таку розробку на 2-й квартал 2008 року, але всупереч вимогам 18 ЗУ „Про планування і забудову територій» виконком протягом двох тижнів після прийняття цього рішення не повідомив громадськість у встановлений спосіб спосіб про початок такої розробки, а лише 18.07.2008 року розмістив у своєму друкованому засобі – газеті „Жовтоводські вісті” – проект рішення міської ради « Про затвердження правил забудови м. Жовті Води – аналіз впливу регуляторного акту – повідомлення про початок обговорення громадскістю, електронну адресу, за якою можна ознайомитися із проектом правил в мережі інтернет та поштову і електронну адресу за якими можна надсилати пропозиції та зауваження, без оприлюднення у печатному органі самого тексту проекту правил забудови м. Жовті Води, що були подані на обговорення.

З 14.10 2008 року 200в року розділ ІV -1 Закону України „ Про планування і забудову територій” передбачив новий порядок врахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові територій і робитися це повинно із зазначеного часу шляхом організації громадських обговорень, для чого передбачена відповідна процедура організації та проведення таких обговорень, а також порядок врахування його результатів при прийнятті рішення компетентним органом.

В судовому засіданні із пояснень представника відповідача судом встановлено, що при розробці п. 9.2 правил забудови м. Жовті Води, тобто при розробці змін до регуляторного акту, виконавчий комітет не виконав ані процедуру прийняття регуляторного акту, яка була виписана в ст. 18 Закону України „Про планування і забудову територій”, ані процедуру, яка діяла на час прийняття рішення № 718-36(у) від 22.10.2008 року, встановлену розділом ІV-1 згаданого Закону.

Єдине, що було зроблено виконавчим комітетом, це оприлюднене рішення міської ради №,718-36(у) від 22.10.2008 року із додатком 1 до цього рішення у газеті „Жовтоводські Вісті” №45 від 07.08.2008 року / а.с. 8/. Стаття 33 закону україни „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” передбачила, що у разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, як це і було зроблено при прийнятті рішення № 718-36(у), яким були внесені зміни в п.9.2. „Правил забудови м. Жовті Води”, відповідальна постійна комісія мала прийняти рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

Оскільки із додатку 1 до рішення Жовтоводської міської ради № 468-26/у від 28.11.2007 року / а.с, 74, 83/ вбачається, що проект правил забудови в м. Жовті Води подався на обговорення відділом головного архітектора виконавчого комітету міської ради, проект рішення №718-36 (у) від 22.10.2008 року мав був повернутий відповідальною постійною комісією без внесення на розгляд сесії саме до згаданого відділу.

Окрім того, ст. 13 закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” передбачила, що план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, …. та/або шляхом розміщення плану та змін до нього па офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі інтернет.

В аналогічний спосіб повинні оприлюднюватися і повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, сам проект регуляторного акту та відповідний його аналіз.

При чому ч. 4 зазаначеної статті закріпила, що при визначенні регуляторними органами друкованих засобів масової інформації, в яких публікуються документи, що руді щ зазначені вище, надається перевага офіційним друкованим засобам масової інформації.

Із правового аналізу зазначеної норми випливає, що регуляторний орган має право для оприлюднення регуляторного нормативно – правового акту скористатися або друкованим засобом масової інформації одночасно мережою інтернет, або тільки мережоіо інтернет.

Оприлюднення ж проекту рішення регуляторного органу у друкованому засобі, а проекту самого регуляторного нормативно-правового акту у мережі інтернет ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” не передбачає.

Таким чином, суд доходить висновку, що за наявності у Жовтоводської міської ради офіційного друкованого органу – газети „Жовтоводські Вісті” – виконавчий комітет Жовтоводської міської ради мав би оприлюднити у цій газеті не тільки проект рішення № 692-35 (11) – у Жовтоводської міської ради від 10.09.2008 року про затвердження Правил забудови в м.Жовті Води, а й самі правила, що дало суду змогу дійти до висновку, що цей орган діяв у спосіб, передбачений Законом, з використанням своїх повноважень з метою, з якою ці повноваження йому надані та забезпечив право усієї громади міста, враховуючи і позивачку, на участь у процесі прийняття цих правил.

Окрім того, ч.9 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування” передбачає обов’язок органу місцевого самоврядування доводити рішення про скликання своїх сесій до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд.

В судовому засіданні представник Жовтоводської міської ради пояснив суду, що оголошення про скликання сесії міськоії ради, на яких були ухвалені рішення, що скаржуться позивачкою, не оприлюднювалися.

За такої встановленої судом низки порушень діючого законодавства, які були допущені органом місцевого самоврядування та його виконавчим органом при розробці, прийнятті та затвердженні Правил забудови в м. Жовті Води та п.9.2. цих Правил, рішення, якими вони були затверджені не можуть бути визнані законними та залишені в силі.

У той же час, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивачки в частині заявлених нею позовних вимог про стягнення з відповідача на її користь моральної шкоди у розмірі 1000 грн. 00 коп., оскільки остання та її представник не надали суду жодного доказу на підтвердження спричинення такої шкоди та її наявності, а також не зазначили правових підстав для стягнення такої шкоди.

З урахуванням наведенного, керуючись ч.9 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування”, ст.ст. 13,33 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.ст. 1,18,22 Закону України „Про планування та забудову територій” та у відповідності до ст.ст. 8,12,94,163 КАС України, суд, —
постановив:

позов Попової Ірини Юріївни до Жовтоводської міської ради про визнання рішення Жовтоводської міської ради № 692-35(2) / v від 10.09.2008 року та №718-36 від 22.10.2008 року визнати незаконними, їх скасування та стягнення моральної шкоди – задовольнити частково.

Визнати незаконними рішення Жовтоводської міської ради № 692-35(2) /v ві 10.09.2008 року та рішення Жовтоводської міської ради №718-36 від 22.10.2008 року та скасувати їх.

Стягнути з Жовтоводської міської ради на користь Попової Ірини Юріївни 3 грн. 40 коп. на відшкодування сплаченого судового збору.

Зобов’язати Жовтоводську міську раду невідкладно, після набрання постановою законної сили, опублікувати резолютивну частину цієї постанови у газеті „Жовтоводські Вісті”.

У задоволенні решти заявлених вимог Поповій І.Ю. відмовити – у зв’язку з їх безпідставністю.

Постанова може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі через Жовтоводський міський суд на протязі десяти днів – заяви про намір оскаржити судове рішення і наступних двадцяти днів з дня подачі заяви апеляційної скарги, з направленням апелянтом копії апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, або в порядку ч. 5 ст. 186 КАС України.

“Жовта Річка online”,

ИА “Имеется мнение”

Добавить в социальные закладки
 • del.ici.ous
 • Digg
 • Furl
 • Google
 • Simpy
 • Spurl
 • Y! MyWeb
 • БобрДобр
 • Мистер Вонг
 • Яндекс.Закладки
 • Текст 2.0
 • News2
 • AddScoop
 • RuSpace
 • RUmarkz
 • Memori
 • Закладки Google
 • Писали
 • СМИ 2
 • Моё Место
 • Сто Закладок
 • Ваау!
 • Technorati
 • RuCity
 • LinkStore
 • NewsLand

/2009/06/30/kiosky/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
День Конституции, День Молодежи. Фотоотчет.
Следующая запись
Результаты проверки на ВостГОКе
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *