Звіт прокурора міста Жовті Води за 2011 рік

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про  стан   додержання   діючого законодавства
на території м. Жовті Води протягом 2011 року
та  заходи  прокуратури  міста  спрямовані на
зміцнення законності  і   правопорядку

Протягом 2011 року   прокуратурою  м. Жовті Води та іншими правоохоронними органами  вживались  заходи спрямовані на  виконання завдань, що випливають із Конституції України, Законів України та Указів Президента України в сфері запобігання та боротьби зі злочинністю і корупцією.
Головним  пріоритетом в діяльності прокуратури міста  при цьому залишався   реальний захист та поновлення  конституційних прав і свобод  громадян та інтересів держави в економічній і соціальній  сферах,   додержання режиму законності в діяльності  органів та установ будь-якої форми власності.
Внаслідок вжитих заходів  спостерігались  певні  позитивні тенденції  в сфері  додержання  вимог діючого законодавства  в різних сферах життєдіяльності міста.
Зокрема  протягом всього 2011 року мала місце стійка позитивна динаміка зниження  рівня  злочинності,  з 497 злочинів у 2010р. до 376 у 2011 році, зменшення складає  24, 3%,  а також   динаміка  зменшення  заборгованості  з виплати   платежів соціальної спрямованості.

    Серед негативних   явищ в фінансово-економічній і соціальній сферах м. Жовті Води найнебезпечнішим залишається наявність заборгованості з виплати заробітної плати та пенсійних внесків до  Пенсійного фонду  України, наявність значної податкової заборгованості.
    В сучасних умовах подолання наслідків  фінансово-економічної кризи належне функціонування державних інституцій та добробут соціально незахищених верств населення залежить від повноти сплати податків та додержання  законності при використанні бюджетних коштів.
    Разом з тим,   станом на  01 січня минулого року  сума заборгованості з виплати  заробітної  плати в місті  складала  3 млн.  141 тис. грн. (на 01.01.2010р. —  6 млн. 475  тис. грн.),  сума боргу перед Пенсійним фондом України  складала 8 млн. 5  тис. грн. (на 01.01.2010р. — 8 млн. 392   тис. грн.),   сума боргу перед бюджетом складала  30 млн. 956 тис. грн.  (на 01.01.2010р. —   33 млн. 358  тис. грн.).  Із загального рівня заборгованості по вказаних платежах значну її частину становила  заборгованість економічно неактивних підприємств.
    З наведеного вбачається, що завдяки вжитим заходам відбувається поступове зменшення рівня заборгованості із зазначених платежів. Зокрема, протягом 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась на  757 тис. грн., заборгованість з сплати пенсійних  внесків зменшилась на 932 тис. грн. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на даний час складає 544, 6 тис. грн.

        Так, на  ВАТ "ПРЗ" залишилась  не ліквідованою  заборгованість, яка виникла протягом 2005-2008 років. Заборгованість  за 2008-2011 роки була   погашена в ході досудового слідства по кримінальній справі, яка розслідувана прокуратурою міста та  спрямована до суду.  В грудні також  закінчено досудове слідство та направлена до суду кримінальна справа відносно службової особи  ДП "АтаМ" за ст. 175 КК України, якою  в період з 01.02.2011р. по 31.05.2011р. допущена заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 1 153 тис. грн., відшкодовано в ході слідства понад 600 тис. грн.
В 2011 році, за результатами  перевірок з питань дотримання вимог  законодавства про оплату  праці та трудового законодавства  було  внесено 13 приписів,   відшкодовано  понад 4 млн. грн. До  адміністративної відповідальності притягнуто   14 посадових осіб. Порушено та направлено до суду  6 кримінальних справ.
    З питань додержання законодавства про державне пенсійне страхування було внесено 7 приписів, за наслідками розгляду яких   відшкодовано 2 млн.  534 тис. грн. заборгованості.  За наслідками розгляду документів реагування до адміністративної відповідальності притягнуто  16 посадових осіб. Порушено 2 кримінальні справи.

    В той же час  мала місце негативна тенденція  зростання основного податкового боргу суб'єктів господарської діяльності міста, залишається значною заборгованість  по платежах в паливно-енергетичній сфері зокрема за електроенергію в сумі  7 млн. 20 тис. грн., за газ понад  понад п'ять  з половиною мільйонів. 
Не менш проблемним питанням в місті є дотримання земельного та природоохоронного законодавства,  стан виконання програм соціально-економічного спрямування. Мали місце порушення вимог  законів   при прийняті рішень Жовтоводською міською радою,  органами, які уповноважені на притягнення  громадян до адміністративної відповідальності та іншими органами контролю і  управління.

Враховуючи   наявні  позитивні та негативні тенденції в соціально-економічній сфері, прокуратурою міста було зорієнтовано свою діяльність на здійснення   нагляду за додержанням законодавства на найбільш важливих для суспільства  сферах  життєдіяльності.

Прокуратурою постійно  вживались  організаційно-практичні заходи спрямовані на виявлення і  усунення  порушень чинного законодавства,  профілактику правопорушень та боротьбу зі злочинністю.  

За наслідками   здійснення правозахисної функції  в сфері захисту економічних інтересів держави, конституційних прав та свобод громадян, прокуратурою міста було порушено   22     кримінальних  справи,  така ж кількість  справ  направлена  до  суду. До кримінальної відповідальності  притягувались переважно перші керівники та службові особи органів  влади та управління,  підприємств, установ та організацій, працівники виконкому Жовтоводської міськради, керівники  підприємств міста. 

В сфері державної та комунальної власності прокуратурою у 2011 році було порушено 2  кримінальні справи, одна  з яких вже направлена до суду.
    За вказаний період було розглянуто із вжиттям заходів до усунення порушень  105  документів реагування, задоволено  28   протестів,  у тому числі на незаконні рішення органів місцевого  самоврядування, а також з питань притягнення  громадян до адміністративної відповідальності. За постановами прокурора притягнуто до відповідальності 80 посадових осіб, у тому числі   8 з числа контролюючих органів.  За актами прокурорського реагування відшкодовано 14 млн. 322 тис. грн., з яких   3 млн. 987 тис. грн. до бюджету.
    Прокуратурою постійно  приділяється належна увага додержанню законодавства в сфері охорони довкілля, в 2011 році порушена кримінальна справа за фактом незаконного розміщення відходів на несанкціонованому полігоні ТПВ, розслідувана та направлена до суду кримінальна справа в сфері охорони атмосферного повітря, внесено низку документів реагування з цих питань.

За 12 місяців минулого  року   слідством  прокуратури прийнято до провадження 29 кримінальних справ,  розслідувано та направлено до суду з обвинувальним висновком 23  кримінальні справи, що на 4 справи більше ніж у минулому році,  з них   8  справ економічної спрямованості,   2  в  сфері  корупції.

Так, направлена до суду кримінальна справа відносно службової особи КП "Жовтовдськтепломережа" з вини якої здійснювався викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без наявності дозвільних документів, чим відповідно до розрахунку державної екологічної інспекції, державним інтересам були завдані збитки на суму понад 100 тис. грн. Справа розглянута судом.

Направлена до суду кримінальна справа відносно  службової особи  ВАТ "АТП", яка без законних підстав видала окремим працівникам підприємства довідки для призначення пільгових пенсій, що стало підставою необґрунтованої виплати грошових коштів та задало збитків інтересам держави в особі Пенсійного фонду України в сумі понад 70 тис. грн.  

Важливе значення у діяльності прокуратури займала представницька діяльність в сфері захисту  прав та законних інтересів громадян і держави в судах.

Протягом вказаного  періоду прокуратурою було пред'явлено позовів на загальну суму  10 млн.  029 тис. грн.   Задоволено, у тому числі з тих, що пред'явлені  у попередній період,    83   позови   на суму  18 млн.  023    тис. грн., з яких  до бюджету 12 млн. 649 тис. грн.

Припинено провадження у зв'язку з добровільним виконанням позовних вимог по  15  позовах. Добровільно відшкодовано за  цими справами  1 млн.  167 тис. грн. Набрали законної сили рішення на суму 1 млн.  663 тис. грн., з яких  вже реально стягнуто   1 млн.  378 тис. грн.,   з них  до бюджету  798 тис. грн.
Прокуратурою заявлялись також позови нематеріального характеру, які пов'язані з позбавленням батьківських прав, поверненням самовільно зайнятих земельних ділянок, визнанням регуляторних актів органів місцевого самоврядування такими, що не відповідають вимогам закону в разі відхилення протесту  та з інших питань, що також має істотне значення, як цивільно-правовий засіб прокурорського реагування.

Належна увага  у повсякденній діяльності  прокуратури міста протягом 2011 року приділялось здійсненню нагляду за додержанням законів в діяльності органів внутрішніх справ.
Зокрема  за 2011 рік прокуратурою було скасовано з направленням для проведення додаткової перевірки 413  відмовних матеріалів. Після додаткової перевірки по них було порушено 42 кримінальних справи.
За вказаний період  прокуратурою  направлено  14   подань та постанов про порушення дисциплінарного провадження, за наслідками розгляду яких притягнуто  12    працівників  Жовтоводського МВ ГУ УМВС. З яких — 7 за  порушення допущені при обліку злочинів, 5 слідчих при провадженні слідства і дізнання.
Прокуратурою погоджено 39   подань про взяття під варту. В задоволенні подань судом не відмовлялось.
За вказаний період скасовано з одночасним порушенням кримінальної справи 4  незаконних постанови, скасовано 14 постанов про зупинення досудового слідства, надавались  письмові вказівки по кримінальних справах, які знаходились в провадженні слідчих, що  є обов'язковими для виконання.

Підтримуючи державне обвинувачення у кримінальних справах працівники прокуратури міста основну увагу приділяли належному забезпеченню дотримання прав осіб, які беруть участь у судовому процесі, захисту та поновленню прав потерпілих від злочинів осіб.
Протягом року працівниками прокуратури м. Жовті Води взято участь у попередньому  розгляді 147  кримінальних справ, у судовому розгляді з постановленням вироків по  121 кримінальній справі.
Прокуратурою міста здійснювався  прийом та розгляд звернень громадян. За цей період надійшло в прокуратуру  388   звернень,  вирішено    272  звернення,  108 було     направлено за належністю в інші органи. На особистому прийомі працівниками прокуратури прийнято  212    громадян, з яких 130   особисто    прокурором. Низка звернень була задоволена із вжиттям заходів до поновлення прав громадян.  

З урахуванням наявних позитивних та негативних тенденцій,   у 2012р. прокуратурою міста планується  активізація  правозахисної  діяльності  у  пріоритетних сферах, в першу чергу в сфері економіки, земельних правовідносин,  корупції, а також з питань  захисту прав неповнолітніх, профілактики  правопорушень та злочинів неповнолітніх тощо.

Серед основних завдань на поточний 2012 рік, є якісне покращення  та підвищення   ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, і з цих питань прокуратура міста розраховує на підтримку органів місцевого самоврядування і зокрема депутатського корпусу.
Вжиття спільних заходів дозволить більш  ефективно  впроваджувати   заходи  по недопущенню, виявленню  і усуненню порушень діючого законодавства.

Інформація направляється в порядку ст. 6 Закону України "Про прокуратуру" для  вирішення питання про винесення її на розгляд сесії Жовтоводської міської ради.

Прокурор м. Жовті Води, радник юстиції, О.Г. Вівіч

/2012/01/23/zvit-prokurora-mista-zhovti-vodi-za-2011-rik/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Государство отстреливает — дети спасают
Следующая запись
Желтоводских спасателей из МЧС привлекали к ликвидации снежных заносов
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *