Нормативна база та досвід застосування електроопалення

Інформація Мінрегіонбуду про заходи з підвищення енергоефективності, нормативно-методичного забезпечення питань енергозбереження у будівельному комплексі та рекомендації щодо їх впровадження.
Нормативна база та досвід застосування електроопалення
Одним із найбільш поширених напрямів щодо заміни природного газу у системах теплозабезпечення є використання електроенергії.
Електроопалення, що є альтернативним видом опалення і стає все більш актуальним, за умови надійного електропостачання, використовують у разі відсутності природного або зрідженого газу. До його переваг відносять значно менші витрати на матеріали, обладнання, монтаж та обслуговування системи.
З питань електрообладнання будинків Міністерством створено необхідну нормативно-методичну базу, яка приведена у відповідність до базових документів Міжнародної електротехнічної комісії.ДБН В.2.5-24-2003 «Електрична кабельна система опалення» (далі – ЕКСО) встановлено вимоги на проектування та монтаж електричних кабельних систем опалення (з номінальною напругою до 1000 В), що забезпечують задану температуру приміщень житлових, громадських будинків і споруд, навчальних та дитячих дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я, культурно-видовищних споруд тощо. ЕКСО може використовуватись як основна система для повного опалення приміщень, так і додаткова у складі з іншими системами опалення (водяної, парової, повітряної тощо), у тому числі з використанням накопичення теплової енергії у пільговому нічному провалі електроспоживання.
Зазначеними нормами обумовлено виконання типових розрахунків необхідної потужності для проектування електричного опалення прямої дії та теплоакомуляційної.
ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» регламентовано вимоги, що поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення і силового електрообладнання нових та при реконструкції і капітальному ремонті існуючих житлових, адміністративних, побутових, громадських будинків і споруд. Нормами також визначено вимоги до вибору систем опалення. Для стаціонарного електричного опалення будівель регламентовано використання нагрівальних приладів та систем таких типів: низькотемпературні сухі та масляні радіатори, нагрівальні панелі, нагрівальні кабелі, що укладаються безпосередньо в будівельні конструкції, електротепловентилятори, акумуляційні електропечі, електрокотли, теплові насоси. Серед видів стаціонарного електричного опалення рекомендовано віддавати перевагу теплоакумуляційним системам електричного опалення з режимом роботи в години мінімальних навантажень енергосистеми.
ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» передбачено підвищення ефективності заходів систем електробезпеки електрообладнання житлових, громадських будинків і споруд, навчальних та дитячих дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я, культурно-видовищних тощо, які проектуються, будуються і реконструюються.
Виконання вимог чинного з 01.10.2008 року ДСТУ-Н Б В2.5-37-2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами» дає можливість впровадження функції теплорегулювання для будь-яких систем теплопостачання та реалізації енергозберігаючих проектів для підтвердження відповідності показників ефективності будівель та споруд відповідно до чинних нормативів.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 N 502-р «Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією» направлено до всіх регіонів України пропозиції (лист від 30.10.2007 р. N 10/8-608) щодо поширення досвіду застосування електроопалення на заміну газу, зокрема щодо запровадження пілотного проекту будівництва багатоквартирного будинку з електротеплоакумуляційним опаленням з метою масового поширення зазначених систем.
Технічну базу електротеплоакумуляційної технології утворюють вітчизняні вироби: спеціальні нагрівальні кабельні секції різних типів та параметрів вітчизняного виробництва; електричні теплоакумуляційні пристрої, у тому числі теплоакумуляційні печі; електричні конвектори; індукційні електричні котли, які мають значно вищі енергетичні показники з такими пристроями, як електричні електродні котли; термери; засоби автоматики, у тому числі терморегулятори: засоби багатозонного обліку спожитої електроенергії з дистанційною передачею показів.
За різними оцінками потенціал впровадження технології електроопалення, який створюється різницею між вечірнім зимовим максимумом і нічним навантаженням графіку енергосистеми України, складає 6 ё 9 млн. кВт і дозволяє електрифікувати опалення приблизно 1 млн. осель (при середньо встановленій поквартирній потужності традиційних електроустановок близько 6 кВт).
В Україні склалися об’єктивні технічні та нормативно-правові умови для широкого впровадження нової технології опалення для нового будівництва на базі використання систем кабельного електрообігріву в житлово-комунальному господарстві. В її основі лежать зонні та диференційовані тарифи на електричну енергію. Національна комісія регулювання електроенергетики України постановою НКРЕ від 19.07.2005 N 529 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ» встановила відповідні тарифи на електроопалення.
Однією з головних проблем в енергетиці України є нерівномірність добового графіка попиту електроенергії, особливо в зимовий час, відсутність та дефіцит споживачів-регуляторів, які могли б акумулювали електроенергію. Впровадження споживачів-регуляторів при новому житловому будівництві значно підвищить енергоефективність в електроенергетиці.
Таким чином, у будівельній галузі створено передумови для масштабного впровадження нової технології опалення на базі використання систем кабельного електрообігріву об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства, а розроблення технічних рішень для масового застосування прискорить їх впровадження на конкретних об’єктах.
З проблеми впровадження електроопалення рішенням науково-технічної ради Міністерства підтримано в Хмельницькій області запровадження енергозберігаючого експериментального проекту (Програма «Електропік») щодо впровадження в сільських навчальних закладах кабельного теплоакумулюючого панельно-променевого електроопалення, зі споживанням електроенергії переважно в «провалі» навантаження (з 23-00 до 6 годин ранку). За результатами впровадження зазначених систем у 21 бюджетному закладі, щорічна економія бюджетних коштів в частині оплати енергоносіїв становила понад 140 тисяч гривень. У 2008 році здійснено реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи N 12 м. Луцька із заміною системи опалення. На основі результатів впровадження експериментального проекту виконавцями готується проект нормативного документу для узагальнення досвіду та його прийняття у 2009 році.
Організаційно-інформаційне забезпечення
Враховуючи пріоритетність напряму енергозбереження, 27 листопада 2008 року рішенням Науково-технічної ради Мінрегіонбуду схвалено основні завдання та заходи на 2009 рік та наступні роки з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі.
Міністерством у 2008 році прийнято також ряд наказів та рішень щодо організаційних та технічних питань забезпечення виконання заходів з підвищення енергоефективності. Інформація про заходи, що здійснює Мінрегіонбуд, в т. ч. зміни в нормативній базі тощо, доводиться до відома працівників будівельної галузі через щомісячне офіційне інформаційно-довідкове видання Мінрегіонбуду «Інформаційний бюлетень», щорічне видання «Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів» (Укрархбудінформ, Київ, 2008. – 252 с.) та з метою оперативного інформування громадськості, широкого обговорення проблем, галузі, постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду (http://www.minregionbud.gov.ua).
На виконання Указу Президента України від 28 липня 2008 року (до рішення РНБОУ) наказом Мінрегіонбуду від 20.08.2008 N 377 визначено відповідальних виконавців конкретних завдань і заходів Міністерства з питань підвищення енергоефективності за напрямами діяльності підрозділів, а також за дорученням Міністра створено Координаційний центр на базі НДІ будівельних конструкцій з комплексу проблем енергозбереження в будівельній галузі, одним із завдань якого є забезпечення загальної координації науково-дослідної, проектної роботи та вдосконалення нормативної бази з енергозбереження в будівельному комплексі.
Одним із завдань центру є розроблення на виконання рішень Уряду нової редакції Галузевої програми енергозбереження в житлово-цивільному будівництві, заходи якої будуть наступним кроком щодо подальшого підвищення енергоефективності та стимулювання енергозберігаючих технологій та архітектурно-технічних інженерних рішень у житлово-цивільному будівництві.
Новітні енергозберігаючі технології (у тому числі на основі альтернативних джерел енергії), сучасне інженерне обладнання (від котлів для поквартирного опалення до районних котельних, обладнанню для проведення енергетичного теплоаудиту) висвітлюються на щорічній міжнародній виставці «Аква-Терм Київ», «Kiev Build» та інших заходах.
Актуальним питанням реконструкції будинків, презентації нових енергоефективних будівельних матеріалів, виробів, інженерного обладнання; нових нормативних документів присвячена щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Реконструкція Житла» у рамках Міжнародної виставки «Реконструкція житла», що відбувається у Києві.
З урахуванням пріоритетності напряму на перспективу, Міністерство сьогодні формує завдання на 2009 рік та наступні роки, які передбачають подальше вдосконалення нормативної бази, її адаптацію до загальноєвропейських стандартів, а також впровадження цих вимог у масове будівництво, що забезпечить економію енергоресурсів при експлуатації будинків та одночасно підвищить їх надійність та довговічність.

/2009/06/19/avtonomka-3/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Во сколько Вам обойдется разбитый фонарь?
Следующая запись
Санация ЮРЗа проводится за закрытыми дверями
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *