Пояснювальна записка до проекту бюджету міста Жовті Води на 2015 рік

На виконання статей 75,76 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням міської ради здійснені прогнозні розрахунки надходжень доходів та видатків бюджету міста Жовті Води на 2015 рік з урахуванням показників соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік та динаміки цих показників за ряд років.

Фінансовий ресурс бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням КМУ від 16.04.2014р.№385-р, завдань, визначених Програмою діяльності КМУ, схваленою Постановою Верховною Радою України від 11.12.2014р.№26-VIII.

Доходи бюджету міста на 2015 рік визначено відповідно до статей 64, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України. При розрахунку враховані зміни внесені до Бюджетного та Податкового кодексу України.

Прогнозний обсяг надходжень загального фонду на 2015 рік по місту Жовті Води (без рахування офіційних трансфертів) становить 72 948,4 тис. грн., що більше уточненого плану 2014 року на 38,7 % (20 339,8 тис. грн.) за рахунок внесених змін до Бюджетного та податкового кодексів України.

Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду становить податок з доходів фізичних осіб60,2 %. Обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету міста розраховано на рівні 43 888,5 тис.грн., що на 16,1 % (6 095,6 тис.грн.) більше фактичних надходжень минулого року. Зростання пов’язано із збільшенням відсотку відрахувань ПДФО до бюджету міста з 50 % до 60 %, а також із зменшенням граничного розміру пенсій, які підлягають оподаткуванню (з 10 000,00 грн. до 3 654,00 грн.).

Розрахунок зроблено на підставі показників соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік:

 • прогнозний фонд оплати праці складає 499 455,6 тис. грн.;
 • чисельність працюючих по місту 11 050 осіб;
 • середньомісячна заробітна плата на рівні 3766,6 грн., ріст становить 106 %;

Таким чином, надходження податку на доходи фізичних осіб, сплаченого із заробітної плати складають 41 954,3 тис. грн., із доходів інших ніж заробітна плата 685,9 тис. грн., за результатами річного декларування 673,0 тис. грн., на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання (ст.164.2.19 Податкового кодексу України) 131,8 тис. грн. Також очікується надходження ПДФО у сумі 443,6 тис. грн. від погашення заборгованості по заробітній платі економічно-активними підприємствами (на 01.01.2015 року заборгованість становить 4928,5 тис. грн.).

Прогнозний обсяг до бюджету міста державного мита обраховано в сумі 300,0 тис. грн., виходячи з виконання плану надходжень у 2014 році.

Обсяг надходження плати за землю у 2015 році планується у розмірі 14 726,0 тис. грн. на підставі фактичної суми нарахувань податку на землю в 2014 році з урахуванням індексації у сумі 14 076,5 тис.грн., погашенням недоїмки платниками-боржниками у сумі 858,4 тис. грн. та наданням пільг зі сплати податку у сумі 208,0 тис. грн. Питома вага надходжень від плати за землю в загальному обсязі власних надходжень становить 20,2 %.

Кількість платників на 01.01.2015 року 3361 особи, у тому числі юридичні особи – 126, фізичні особи – 3235.

 На 2015 рік передбачаються надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 649,2 тис. грн., згідно інформації наданої підприємствами міста, щодо очікуваного результату діяльності за 2014 рік, динаміки надходжень за попередні роки та з врахуванням часткового погашення податкового боргу КП «Жовтоводськтепломережа».

Кількість платників – 10 юридичних осіб.

Від частини чистого прибутку комунальних підприємств на 2015 рік плануються надходження в сумі 1 833,9 тис. грн., згідно результату фінансової діяльності комунальних підприємств міста та з урахуванням погашення податкового боргу КП «Жовтоводськтепломережа», який станом на 01.01.2015 року становить 1828,9 тис. грн.

        Надходження плати за оренду комунального майна в бюджеті враховані від здачі майна в оренду КП ВЖРЕО, КП «Жовтоводськтепломережа», КП «Ритуальні послуги» та Відділом освіти в сумі 362,9 тис. грн. При розрахунку враховано погашення заборгованості КП «Ритуальні послуги» в сумі 7,0 тис. грн.

          Загальна сума заборгованості до бюджету міста станом на 01.01.2015 року (за даними Управління ЖКГ) складає 608,3 тис. грн., у тому числі по КП ВЖРЕО – 574,0 тис. грн., КП «Ритуальні послуги» — 34,3 тис. грн.

          Від адміністративних штрафів та інших санкцій надходження розраховані у сумі 11,0 тис. грн.

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва розраховано в сумі 6 698,0 тис.грн., що на рівні планових надходжень 2014 року та на 1,1 % (76,9 тис. грн.) менше фактичних надходжень минулого року. Прогнозний розрахунок надходжень було проведено на підставі діючого законодавства, та з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2015 року у сумі 1218,00 грн., а також зменшення кількості платників на 7 % (26 осіб). Кількість платників на 01.01.2015 року  – 1279 осіб, у тому числі юридичні особи 125.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розрахований у сумі 24,6 тис. грн., що в 2 рази (12,4 тис. грн.) більше фактичних надходжень минулого року. Розрахунок зроблено виходячи із наявної бази оподаткування.

Надходження екологічного податку розраховані у сумі 239,2 тис. грн., що на 3,8 % (8,7 тис. грн.) більше фактичних надходжень 2014 року. Надходження екологічного податку розраховано виходячи із чинного законодавства та з урахуванням фактичного нарахування і сплати податку в 2014 році основними платниками міста. Кількість платників податку станом на 01.01.15 року складає 51 юридична особа та 46 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів розраховану у сумі 4 214,2 тис. грн. на основі декларування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за виключенням підприємств оптової торгівлі, на основі статистичних даних щодо роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції, з урахуванням кількості ліцензіатів роздрібної торгівлі тютюновими виробами та кількості населення.

Прогнозна кількість платників по місту складає 106 осіб, у тому числі алкогольними напоями, у тому числі пивом – 47 платників, тютюновими виробами – 56, бензинами моторними, дизельним пальним, скрапленим газом – 3 платники.

Надходженняспеціального фонду (без урахування трансфертів) розраховані в обсязі 4 566,9 тис. грн., що на 56,9 % (6038,6 тис. грн.) менше фактичних надходжень минулого року за рахунок внесених змін до Бюджетного кодексу, та на 1 % (46,4) менше показників МФУ. Надходження спеціального фонду мають виключно цільове призначення:

 По бюджету розвитку надходження розраховані у сумі 330,0 тис. грн., у тому числі:

 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту розраховані у сумі 50,0 тис. грн., що на 23,8 % (9,6 тис. грн.) більше фактичних надходжень минулого року. Надходження передбачено згідно з переліком об’єктів, що знаходяться в стадії будівництва та можуть бути введеними в експлуатацію у 2015 році.
 • надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 40,0 тис. грн.
 • надходження коштів від продажу землі у сумі 240,0 тис. грн. (від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 200,0 тис. грн., від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у сумі 40,0 тис. грн.), що у 6,8 раз (204,9 тис. грн.) більше фактичних надходжень минулого року. Надходження коштів від приватизації та від продажу земельних ділянок передбачено, згідно з переліком об’єктів приватизації комунального майна та переліком земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які плануються до продажу в 2015 році, згідно інформації наданої Управлінням житлово – комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради.

 Крім того, до спеціального фонду бюджету міста планується надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 5,3 тис. грн.

  Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища розраховані у сумі 41,0 тис. грн. Розрахунок зроблено виходячи із динаміки надходжень за попередні роки. Кошти надходять відповідно до п. 8.14 Правил прийому стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м. Жовті Води, затверджених рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 27.03.2008 року № 181. Платником є КП «Жовтоводський водоканал» ДОР, який самостійно здійснює нарахування та перерахування плати за скидання наднормативних забруднень до фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворений к складі міського бюджету. Ставка відрахувань складає 20 %.

 Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету розраховані у сумі 3 955,6 тис. грн., що на 25,7 % (810,0 тис. грн.) більше фактичних надходжень минулого року за рахунок надходжень по СМСЧ-9.

При цьому від плати за послуги що надаються бюджетними установами в 2015 році за розрахунками головних розпорядників коштів передбачається – 3 724,8 тис. грн., від додаткової (господарської) діяльності – 142,7 тис. грн., за оренду майна бюджетних установ – 64,9 тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 23,2 тис. грн.

Згідно діючого законодавства надходження грантів, дарунків та сум за дорученням плануються по факту надходжень.

Власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, розраховані головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі фактичного надходження за попередні роки в залежності від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, від здачі в оренду майна бюджетної установи та інше.

 Надходження до цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади розраховані в сумі 235,0 тис. грн., що на 17 % (34,2 тис. грн.) більше надходжень минулого року та включають платежі розповсюджувачів зовнішньої реклами, як плату за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій при розміщені зовнішньої реклами в місті, надходження коштів від сплати відновної вартості зелених насаджень суб’єктами підприємницької діяльності та іншими господарськими структурами при зміні цільового використання земельних ділянок на території міста.

 Таким чином, обсяг власних та закріплених доходів бюджету міста на 2015 рік складає 77 515,3 тис. грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста в сумі 72 948,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету міста – 4 566,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 330,0 тис. грн.

 На 2015 рік до бюджету міста по загальному фонду передбачаються надходження трансфертів у сумі 147 792,893 тис. грн, у тому числі:

        іншідодаткові дотації  у сумі 3 048,0 тис. грн.;

        субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів Програми щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води у сумі 8 480,1 тис. грн.;

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 136 264,793 тис. грн., у тому числі:

— на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 43 892,4 тис. грн.;

— на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 27 553,1 тис. грн.;

— на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг у сумі 1 465,9 тис. грн.

— на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 323,0 тис. грн.;

— на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1143,593 тис. грн.

— освітня субвенція у сумі 29 844,1 тис. грн.;

— медична субвенція у сумі 32 042,7 тис. грн.

 Таким чином, обсяг доходної частини бюджету міста на 2015 рік складає 225 308,230 тис. грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста в сумі 220 741,293 тис. грн., спеціального фонду бюджету міста – 4 566,937 тис. грн., з них бюджет розвитку – 330,0 тис. грн.

Видатки бюджету міста Жовті Води на 2015 рік.

        Розрахунок показників обсягів бюджету міста та мiжбюджетних відносин на 2015 рiк враховував наступні підходи:

  запровадження  розміру мiнiмальної заробітної плати працiвникiв бюджетних установ: з 1 січня 2015 року — 1218 грн,  та з 1 грудня – 1378 грн. на місяць.

 Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду  ЄТС  визначено з урахуванням збереження грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, що склався у 2014 році (366 гривень). Так розмір посадового окладу працівника  1 тарифного розряду ЄТС  становитиме з 1 січня — 852 грн. та з 1 грудня – 1012 грн. на місяць.

       Розмір нарахувань на фонд оплати праці — 36,3 відсотка.

   Враховуючи економічну ситуацію у країні підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати праці, визначеного на рівні 2014 року.

 Крім того при формуванні видаткової частини бюджету міста на 2015 рік враховано зміни у розмежуванні видаткових повноважень за принципом субсидіарності. З державного бюджету на місцевий рівень передано на фінансування Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України», м. Жовті Води, Дніпропетровська обл. за рахунок медичної субвенції в сумі 32042,7 тис.грн.

 За рахунок коштів бюджету міста планується утримання 41 установи комунальної власності з чисельністю 1629,0 штатних одиниць.

         Витрати комунальних послуг та енергоносіїв розраховані по діючим тарифам з урахуванням фактичного споживання за попередні роки, погашення Кт заборгованості яка утворилась станом на 01.01.2015 року та прийняттям заходів щодо економного споживання енергоносіїв та комунальних послуг.

 Виходячи із принципу збалансованості бюджету відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, проаналізувавши  надані головними розпорядниками бюджетні запити, обсяг видатків  бюджету  міста становить  225,3 млн.грн. , в тому числі :

        загальний фонд бюджету  – 216,1 млн.грн., збільшено у порівнянні з затвердженим планом на  2014 рік на 62,3млн.грн. або на 40,5%,  

       спеціального фонду бюджету міста – 9,2 млн.грн., з них бюджет розвитку —  5,0 млн.грн. ( в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 4,7  млн.грн.)

         На оплату праці з нарахуванням   працівникам бюджетних установ по загальному фонду за рахунок власних коштів планується направити  62,7 млн.грн. (питома вага в обсязі без субвенцій на соцзахист 62,0%), більше уточнених показників минулого року на суму Кт заборгованості 0,8 млн.грн або на 1,3%,

на  сплату за спожиті енергоносії – 16,5 млн.грн. (питома вага 16,3%), що білшеше затверджених показників  минулого року на 6,2 млн.грн.( 10,9).

на харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх закладах передбачається 2,9 млн.грн., більше видатків минулого року на 0,6 млн.грн. або на 24,1%.

        Питома вага захищених статей в  обсязі бюджету міста  без субвенцій на соціальний захист  – 81,8% .

          З метою недопущення утворення будь-якої заборгованості, у тому числі із видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, в бюджеті міста передбачені дані видатки в повному обсязі з урахуванням заходів щодо оптимізації видатків

За функціональною класифікацією (без субвенцій на соціальний захист)  в бюджеті міста на 2015 рік по загальному фонду передбачається:

 • на утримання органів управління – 9224,584т.грн. (питома вага в загальному обсязі видатків 9,1 % );
 • на освіту – 66539,1 тис.грн.(у тому числі за рахунок освітньої субвенції – 29844,1 тис.грн. Питома вага в загальному обсязі видатків складає 65,9% .
 • на соціальний захист і соцзабезпечення – 2409,5 тис.грн. (2,4 %).
 • на житлово-комунальне господарство – 4461,9 тис. грн., (4,4 %).
 • на культуру та мистецтво – 5850,6 тис.грн.( питома вага відповідно 5,8%);
 • на фізичну культуру та спорт – 1562,0 тис.грн.( питома вага 1,5%);
 • резервний фонд пропонується затвердити в розмірі 100,0 тис.грн.

        Заплановані видатки в сумі 55,86 т.грн на виплату одноразової грошової допомоги 7 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу в розмірі шести прожиткових мінімумів (1330грн х 6).

         На видачу одноразової допомоги 25 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповниться 18 років, враховані кошти у обсязі 45,3 т.грн (норма виплати 1810 грн) та передбачено погашення Кт заборгованості в сумі 7,2 тис.грн.

         На надання матеріальної допомоги на придбання спортивної і шкільної форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування передбачено 80,6 т.грн.

КФК 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» в бюджеті міста передбачені видатки на 2015 рік на надання пільг з послуг мобільного зв’язку ветеранам війни у сумі 2,0 тис грн.

По КФК 091205 «Компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам не здатним на самообслуговування» на 2015 рік складають 289,4 тис. грн., що на рівні 2014 року.

По КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» в бюджеті міста на 2015 рік передбачені видатки на фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 150,0 тис. грн Кошти заплановані на надання фінансової підтримки Жовтоводській міській організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил України, які направляються на проведення заходів, надання матеріальної допомоги, фінансової підтримки первинних організацій, придбання канцелярських товарів, здійснення заходів до Дня перемоги, захисника Вітчизни, дня інвалідів та надання матеріального заохочення і ЖО «Афган».

На виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства передбачені кошти на фінансову підтримку шляхом поповнення обігових коштів КП ВЖРЕО та КП «Жовтоводськтепломережа» в сумі 10,3 млн.грн.

Начальник фінансового управління  А.В.Шмігель

/2015/02/23/poyasnyuvalna-zapiska-do-proektu-byudzhetu-mista-zhovti-vodi-na-2015-rik/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Перевірка сховищ та підвалів в Жовтих Водах. Опитування громадян
Следующая запись
Директор ТЭЦ: из-за подорожания газа централизованное теплоснабжение станет выгоднее индивидуального
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *